Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 83

Hôm qua 101

Tuần này 479

Tháng này 2477

Tất cả 91533

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 23/4/2019 về việc hủy Giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Minh tại xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-26
57.77 KB
0
Quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 22/4/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp mang tên Phạm Như Chung tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-26
58.44 KB
0
Quyết định số 113/QĐ-STNMT ngày 19/4/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho ông Nguyễn Văn Hoan tại xã hợp Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-26
56.49 KB
0
Quyết định số 110/QĐ-STNMT ngày 10/4/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho bà Hà Thị Tuyết tại xóm Tân Sinh ( nay là xóm Chùa), xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-26
59.1 KB
0
Quyết định số 109/QĐ-STNMT ngày 09/4/2019 về việc hủy Giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho ông Phùng Duy Lập và bà Trần Thị Thanh Hương tại thôn Trại Sáu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-26
101.79 KB
0
Quyết định số 107/QĐ-STNMT ngày 08/4/2019 về việc hủy Giấy CNQSD đất do UBND huyện Tân Lạc cấp cho ông Bùi Trọng Quyền tại xóm Tân Bình, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc do bị mất Giấy CNQSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-09
52.06 KB
6
Quyết định số 102/QĐ-STNMT ngày 01/4/2019 về việc hủy Giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương sơn cấp cho ông Lê Thanh Tùng tại xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận.

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-09
98.07 KB
7
Quyết định số 102/QĐ-STNMTngày 29/3/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho bà Trần Thị Minh Hiền tại Tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-04-09
112.05 KB
8
Quyết định số 79/QĐ-TNNMT ngày 20/3/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho bà Tạ Thị Phương Nga tại xóm Nam Sơn 1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
62.85 KB
11
Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 20/3/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho ông Chu Văn Doanh tại xóm thều, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
61.96 KB
11

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction