Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 46

Hôm qua 82

Tuần này 128

Tháng này 1526

Tất cả 96131

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 158/QĐ-STNMT ngày 27/5/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho hộ ông Nguyễn Hồng Minh tại xóm 2 ( nay là xóm 1), xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-28
63.71 KB
10
Quyết định số 156/QĐ-STNMT ngày 23/5/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Trần Trung Thành tại xóm Đồng Tâm, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-28
56.76 KB
11
Quyết định số 155/QĐ-STNMT ngày 23/5/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất của ông Bùi Văn Văng tại xã Đồng Môn, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-28
66.11 KB
11
Quyết định số 139/QĐ-STNMT về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Yên Thủy cấp cho hộ ông Bùi Văn Khoeo tại xóm Đồi, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy do bị mất GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-28
55.92 KB
10
Quyết đinh số 138/QĐ-STNMT Về việc hủy trang bổ sung kèm theo giấy Chứng nhận QSD đất do UBND UBND huyện Cao Phong cấp cho hộ ông Nguyễn Sỹ Thắng tại xóm Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-28
62.54 KB
10
Quyết đinh số 137/QĐ-STNMT Về việc hủy GCHQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Nguyễn Ngọc Hồng cùng vợ là bà Đinh Thị Lừng tại phố Dân Chủ ( nay là phố Nghĩa Dân), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-28
65.92 KB
10
Quyết đinh số 135/QĐ-STNMT ngày 09/5/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho bà Vũ Thị Thanh tại thôn Đồng Phú, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-15
57.2 KB
13
Quyết đinh số 134/QĐ-STNMT ngày 09/5/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Phong tại Phố Lốc Mới, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-15
61.71 KB
9
Quyết đinh số 133/QĐ-STNMT ngày 09/5/2019 về việc hủy GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho Công ty TNHH Đầu Tư và Xây dựng TM Mỹ Phong tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-15
64.64 KB
11
Quyết đinh số 131/QĐ-STNMT ngày 08/5/2019 về việc hủy trang bổ sung kèm theo giấy Chứng nhận QSD đất do UBND UBND huyện Lạc Sơn cấp cho bà Phàm Thị Thanh tại phố Tân Sơn ( nay là phố Tân Giang), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-05-15
66.12 KB
10

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction