Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 26

Hôm qua 115

Tuần này 474

Tháng này 4103

Tất cả 110202

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định 336/QĐ-STNMT ngày 03/10/2019 V/v Hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Vinh Quang tại xóm Nam Hòa 1, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-08
216.44 KB
11
Quyết định 355/QĐ-STNMT ngày 03/10/2019 V/v Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND thành phố HB cấp cho ông Nguyễn Văn Nhâm tại tổ 16, phường Tân Hòa, thành phố Hòa bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-08
235.07 KB
12
Quyết định 334/QĐ-STNMT ngày 03/10/2019 V/v Hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Tân Lạc cấp cho ông Nguyễn Đạt Kiên tại xóm Bậy, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc tỉnh HB do bị mất Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-08
212.29 KB
9
Quyết định 332/QĐ-STNMT ngày 03/10/2019 V/v Hủy trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Trần Văn Trị tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-08
229.9 KB
9
Quyết định 331/QĐ-STNMT ngày 03/10/2019 V/v Hủy Giấy CNQSD đất do UBND huyện Kim Bôi cấp cho ông Nguyễn Văn Hịnh tại xóm Đầm Hạ, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-08
184.4 KB
9
Quyết định 327/QĐ-STNMT ngày 26/09/2019 Vv Hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Đồng Sơn Anh tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-01
88.73 KB
11
Quyết định 326/QĐ-STNMT ngày 26/09/2019 Vv Hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Đỗ Sơn Anh tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh HB do bị mất Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-01
87.42 KB
12
Quyết định 322/QĐ-STNMT ngày 24/09/2019 V/v Hủy Giấy CNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho ông Nguyễn Đoàn Hồng Khanh (tên đúng là Nguyễn Văn Khanh) tại xóm Giếng, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-30
130.48 KB
11
Quyết định 320/QĐ-STNMT ngày 23/09/2019 V/v Hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho bà Nguyễn Thị Hoa tại xóm Dối (nay là xóm Mường Dao), xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-30
90.31 KB
13
Quyết định 317/QĐ-STNMT ngày 17/09/2019 V/v Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Khánh tại phố Đoàn Kết (nay là phố Hữu Nghị), thị Trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-30
96.59 KB
10

Văn bản mới ban hành

Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction