Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 120

Hôm qua 242

Tuần này 1409

Tháng này 4674

Tất cả 177614

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Địa chất - Khoáng sản

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Thông báo số 511/TB-STNMT ngày 11/12/2020 của STNMT v/v lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-12-14
847.73 KB
64
Thông báo số 442/TB-STNMT ngày 20/10/2020 của STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-21
838.82 KB
77
Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh v/v khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh HB đối với khu vực đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-21
2.19 MB
70
Quy chế phối hợp sô 1912/QCPH-HN-HB ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hà Nam và Hòa Bình về công tác khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-13
2.02 MB
79
Thông báo số 405/TB-STNMT ngày 29/9/2020 của STNMT TB Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-09-30
766.75 KB
70
Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh HB v/v khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh HB đối với khu vực đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Liên Sơn, h.Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-09-30
2.19 MB
74
Thông báo số 346/TB-STNMT ngày 26/8/2020 của STNMT Về việc lựa chọn hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại thôn Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-08-28
826.53 KB
117
Thông báo số 279/TB-STNMT ngày 27/7/2020 của STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đá vôi làm VLXD thông thường tại thôn Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-28
827.59 KB
151
Thông báo số 269/TB-STNMT ngày 21/7/2020 của STNMT Khoanh định khu vuc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xa Cao Dươmg, huyện Lương Son, tinh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-28
578.42 KB
112
Quyết định số 1082/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh HB v/v điều chỉnh khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-06-19
1.12 MB
186

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction