Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 1

Hôm qua 84

Tuần này 336

Tháng này 427

Tất cả 144524

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Địa chất - Khoáng sản

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Thông báo số 279/TB-STNMT ngày 27/7/2020 của STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Đá vôi làm VLXD thông thường tại thôn Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-28
827.59 KB
9
Thông báo số 269/TB-STNMT ngày 21/7/2020 của STNMT Khoanh định khu vuc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xa Cao Dươmg, huyện Lương Son, tinh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-28
578.42 KB
9
Quyết định số 1082/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh HB v/v điều chỉnh khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-06-19
1.12 MB
37
Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019 V/v Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-23
1.39 MB
178
Công văn số 1449/TNMT-KS ngày 25/7/2019 của Sở TN&MT về việc Hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Công ty TNHH Thái Thịnh

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-05
134.63 KB
190
Công văn số 1486/TNMT-KS ngày 30/7/2019 của Sở TN&MT về việc thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác trong hoạt động khai thác khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác trong hoạt động khai thác khoáng sản (lần 3)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-05
66.63 KB
187
Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động kháng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-02-22
2.55 MB
272
Thông báo số 63/TB-STNMT ngày 15/2/2019 công bố công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-02-22
124.27 KB
285
Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 quy đinh về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
71.56 KB
251
Quyết định số 622/QĐ-STNMT ngày 03/12/2018 về việc khoanh định khu vực thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Tân Vinh, huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
1.5 MB
282

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction