Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 38

Hôm qua 97

Tuần này 135

Tháng này 2497

Tất cả 137532

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Địa chất - Khoáng sản

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019 V/v Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-23
1.39 MB
128
Công văn số 1449/TNMT-KS ngày 25/7/2019 của Sở TN&MT về việc Hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Công ty TNHH Thái Thịnh

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-05
134.63 KB
141
Công văn số 1486/TNMT-KS ngày 30/7/2019 của Sở TN&MT về việc thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác trong hoạt động khai thác khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác trong hoạt động khai thác khoáng sản (lần 3)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-08-05
66.63 KB
135
Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động kháng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-02-22
2.55 MB
217
Thông báo số 63/TB-STNMT ngày 15/2/2019 công bố công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-02-22
124.27 KB
233
Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 quy đinh về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
71.56 KB
204
Quyết định số 622/QĐ-STNMT ngày 03/12/2018 về việc khoanh định khu vực thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Tân Vinh, huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
1.5 MB
220
Quyết định số 621/QĐ- STNMT ngày 03/12/2018 về việc chấm dứt quyền ưu tiên đề nghị cấp giấy phép khai thác khoán sản đối với các đơn vị chậm triển khai các thủ tục theo quy định trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
2.14 MB
243
Thông báo số 600/TB-STNMT ngày 20/11/22018 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã thành lập và xã trung sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
1.32 MB
202
Văn bản số 1484/STNMT-KS ngày 23/7/2018 về việc đo đạc hiện trạng mỏ; xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-08-23
184.65 KB
266

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction