Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 56

Hôm qua 89

Tuần này 331

Tháng này 2078

Tất cả 88247

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 279/QĐ-STNMT ngày 06/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho ông Hà Thế Hải do bị mất GCNQSD đất và ký lại cho bà Hà Thị Thu Thủy do nhận thừa kế tại xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
89.13 KB
27
Quyết định số 278/QĐ-STNMT ngày 06/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho ông Nguyễn Quốc Bảo do bị mất GCNQSD đất và ký lại cho bà Phùng Thị Hậu do nhận thừa kế tại phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
88.99 KB
29
Quyết định số 277/QĐ-STNMT ngày 06/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho bà Đoàn Thị Bạch Yến tại xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
86.3 KB
25
Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 30/8/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Mai Châu đã cấp cho bà Lý Ngọc Lìn tại thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
99.28 KB
28
Quyết định số 271/QĐ-STNMT ngày 30/8/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ bà Lưu Thị Tuyên tại thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
97.85 KB
24
Quyết định số 270/QĐ-STNMT ngày 30/8/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho bà Dương Thị Chính tại khu quy hoạch dân cư tổ 16, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
94.41 KB
27
Quyết định số 266/QĐ-STNMT ngày 17/8/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ ông Đinh Văn Ngãi tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
99.62 KB
25
Quyết định số 265/QĐ-STNMT ngày 16/8/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho ông Bùi Văn Chiến tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
103.79 KB
25
Quyết định số 263/QĐ-STNMT ngày 16/8/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thu tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình(nay là TP Hòa Bình) do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
93.15 KB
29
Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 16/8/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ ông Vũ Văn Hiệp tại xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
96.08 KB
25

Gio trai dat

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction