Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 56

Hôm qua 89

Tuần này 331

Tháng này 2078

Tất cả 88247

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 298/QĐ-STNMT ngày 24/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho ông Đồng Thanh Bang do bị mất GCNQSD đất và cấp lại cho bà Trần Thị Vân do phân chia tài sản theo quyết định của tòa án tại phường Tân Thịnh, thành phố HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
88.23 KB
29
Quyết định số 297/QĐ-STNMT ngày 24/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho bà Vũ Thị Thanh Tâm tại xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
84.3 KB
29
Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 24/9/2018 về việc hủy 02 Trang bổ sung kèm theo 02 GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn đã cấp cho hộ ông Bùi Văn Nin tại xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
116.87 KB
28
Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 24/9/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Mai Châu đã cấp cho ông Hà Văn Huân và bà Bùi Thị Huyền tại thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
100.08 KB
30
Quyết định số 291/QĐ-STNMT ngày 24/9/2018 về viêc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn đã cấp cho ông Bùi Văn Củ tại xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
83.07 KB
27
Quyết định số 287/QĐ-STNMT ngày 12/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho hộ ông Vũ Khắc Thế tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
83.45 KB
29
Quyết định số 286/QĐ-STNMT ngày 12/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho hộ ông Vũ Văn Duyên tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
84.37 KB
30
Quyết định số 285/QĐ-STNMT ngày 12/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho ông Nguyễn Như Trạch do bị mất GCNQSD đất và ký cấp lại GCNQSD đất cho ông Nguyễn Như Thủy do nhận thừa kế tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
88.58 KB
28
Quyết định số 284/QĐ-STNMT ngày 12/9/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Cao Phong đã cấp cho bà Vương Thị Hà Giang tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
98.47 KB
27
Quyết định số 280/QĐ-STNMT ngày 06/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Lê Văn Mừng do bị mất GCNQSD đất và ký cấp lại GCNQSD đất cho ông Lê Văn Đại(do nhận thừa kế) tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
87.25 KB
27

Gio trai dat

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction