Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 56

Hôm qua 89

Tuần này 331

Tháng này 2078

Tất cả 88247

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 345/QĐ-TNMT ngày 26/10/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vũ Văn Nại tại xã yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-14
121.97 KB
21
Quyết định số 344/QĐ-TNMT ngày 26/10/2018 về việc hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho ông Nguyễn Văn Sức và bầ Ngô Thị Hồng tại Đội Tây Phong, xã Tây Phong, huyện Cao Phong do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-14
101.02 KB
23
Quyết định số 330/QĐ-STNMT ngày 15/10/2018 về việc hủy GCNQSD đất của hộ bà Nguyễn Thị Chỉ tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-23
127.59 KB
27
Quyết định số 305/QĐ-STNMT ngày 28/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Yên Thủy cấp cho hộ ông Quách Lâm Tới và vợ là bà Đinh Thị Dung tại xóm Dương 1, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
89.38 KB
26
Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 28/9/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do YBND huyện Lương Sơn đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Long tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
102.57 KB
31
Quyết định số 303/QĐ-STNMT ngày 27/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Đào Thúy Hằng tại xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
95.92 KB
29
Quyết định số 302/QĐ-STNMT ngày 27/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Đào Thúy Hằng tại xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
89.91 KB
28
Quyết định số 301/QĐ-STNMT ngày 27/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho bà Nguyễn Thị Liên tại xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
87.84 KB
29
Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 27/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho ông Nguyễn Văn Lương tại thôn Giếng Êm, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
97.62 KB
29
Quyết định số 299/QĐ-STNMT ngày 25/9/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho hộ bà Đỗ Thị Phương tại tổ 6, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-10-18
86.52 KB
30

Gio trai dat

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction