Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 40

Hôm qua 68

Tuần này 426

Tháng này 1370

Tất cả 83207

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 04/12/208 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho ông Lương Khắc Tiệp tại tiểu khu 3 thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu do bị mất giấy chứng nhận QSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
92.16 KB
3
Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 29/11/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Nguyễn Ngọc tại thôn Mán, xã Hưng thi, huyện Lạc Thủy

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
102.56 KB
3
Quyết định số 360/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất của bà Đỗ Thị Minh tại xã yên Bồng huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất giấy chứng nhân QSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
120.08 KB
3
Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 21/11/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho ông Phạm Văn Quý và bà Nguyễn Thị Luyến tại khu 5B, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
110.97 KB
3
Quyết định số 358/QĐ-STNMT ngày 21/11/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Phạm Văn Năm tại xóm Đồng Tâm 2, xã Thượng Cốc, huyện lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
105.94 KB
3
Quyết định số 362/QĐ-STNMT ngày 21/11/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Dung và ông Trần Mạnh Hồng tại tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
115.5 KB
3
Quyết định số 357/QĐ-STNMT ngày 15/11/2018 về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Yên Thủy cấp cho ông Trần Văn Thới tại xóm Cả, xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
100.93 KB
3
-Quyết định số 353/QĐ-STNMT ngày 12/11/2018 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho hộ bà Trần Thị Thu Trang tại phố re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-14
106.93 KB
12
Quyết đinh số 349/QĐ-STNMT ngày 09/11/2018 về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho bà Nguyễn Thị Hòa tại khu 2, thị trấn Kỳ sơn, huyện Kỳ Sơn do bị mất Giấy chứng nhận.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-14
103.64 KB
12
Quyết đinh số 351/QĐ-STNMT ngày 09/11/2018 về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Rẻ tại xóm Bai Vớn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn do bị mât giấy chứng nhận QSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-11-14
89.02 KB
10

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction