Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 56

Hôm qua 89

Tuần này 331

Tháng này 2078

Tất cả 88247

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết đinh số 445/QĐ-STNMT ngày 26/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho hộ bà Trịnh Thị Hương tại tổ 3, xã Thái Bình, thị xã Hòa Bình do bị mất giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
92.34 KB
13
Quyết đinh số 447/QĐ-STNMT ngày 26/12/2018 về việc hủy Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho ông Khà Văn Ành tại xóm Lọng, xã Vạn Mai huyện Mai Châu do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
105.62 KB
15
Quyết định số 375/QĐ-STNMT ngày 07/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Thanh tại xóm Búm xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
93.68 KB
16
Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 05/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thơi tại Tổ 21, phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình do bị cháy GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
96.35 KB
17
Quyết đinh số 372/QĐ-STNMT ngày 05/12/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP. Hòa Bình cấp cho ông Trần Đặng Trung tại tổ 26, phường Chăm Mát, TP. Hòà Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
109.6 KB
18
Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 04/12/208 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho ông Lương Khắc Tiệp tại tiểu khu 3 thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu do bị mất giấy chứng nhận QSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
92.16 KB
17
Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 29/11/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Nguyễn Ngọc tại thôn Mán, xã Hưng thi, huyện Lạc Thủy

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
102.56 KB
16
Quyết định số 360/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất của bà Đỗ Thị Minh tại xã yên Bồng huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất giấy chứng nhân QSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
120.08 KB
14
Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 21/11/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho ông Phạm Văn Quý và bà Nguyễn Thị Luyến tại khu 5B, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
110.97 KB
14
Quyết định số 358/QĐ-STNMT ngày 21/11/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Phạm Văn Năm tại xóm Đồng Tâm 2, xã Thượng Cốc, huyện lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
105.94 KB
16

Gio trai dat

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction