Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 25

Hôm qua 76

Tuần này 193

Tháng này 1985

Tất cả 150020

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 413/QĐ-STNMT ngày 27/10/2020 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Đà Bắc cấp cho hộ bà Trần Thị Đao tại xóm Xèo Lý, xã Tu Lý (nay là xóm Sèo, xã Cao Sơn), huyện Đà Bắc, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-28
913.04 KB
0
Quyết định số 412/QĐ-STNMT ngày 27/10/2020 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Phong tại khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh HB.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-28
982.39 KB
0
Quyết định số 408/QĐ-STNMT ngày 23/10/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Hoàng Trung Mỹ tại xóm Luống, xã Thượng Cốc, h.Lạc Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-23
1014.37 KB
2
Quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 23/10/2020 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND TPHB cấp cho ông Nguyễn Quang Thu tại Khu quy hoạch dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, xã Sủ Ngòi, TPHB, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-23
953.8 KB
3
Quyết định số 406/QĐ-STNMT ngày 23/10/2020 của STNMTv/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND TPHB cấp cho bà Nguyễn Thị Xim tại xóm Tân Sinh, xã Thống Nhất (nay là tổ 5, phường Thống Nhất), TPHB, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-23
960.65 KB
3
Quyết định số 403/QĐ-STNMT ngày 21/10/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND thị xã HB cấp cho bà Nguyễn Thị Tuất tại tổ 2 (nay là tổ 1), phường Thịnh Lang, TPHB, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-22
880.94 KB
2
Quyết định số 401/QĐ-STNMT ngày 15/10/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND tỉnh Hà Sơn Bình cấp cho ông Đoàn Văn Thặng (tên đúng là Đoàn Đức Thặng) tại phố Thống Nhất, TT Vụ Bản, h.Lạc Sơn, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là tỉnh HB).

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-16
1.03 MB
5
Quyết định số 396/QĐ-STNMT ngày 09/10/2020 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Đà Bắc cấp cho bà Nguyễn Thị Bình tại Tiểu khu Lâm Lý, TT Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh HB do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-13
905.42 KB
6
Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 08/10/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND Lạc Thủy cấp cho ông Vũ Đăng Đệ tại Xã Phú Lão (nay là xã Phú Nghĩa), huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-08
1.03 MB
7
Quyết định số 393/QĐ-STNMT ngày 08/10/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho hộ ông Trần Văn Thảo tại Xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-08
1.03 MB
7

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction