Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 80

Hôm qua 108

Tuần này 281

Tháng này 1668

Tất cả 105013

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định 308/QĐ-STNMT ngày 05/09/2019 V/v Hủy trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho ông Trần Cao Bình tại xóm Nam Hòa 1, xã Xuất Hóa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-18
56.64 KB
0
Quyết định 310/QĐ-STNMT ngày 06/09/2019 V/v Hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Nguyễn Thị Khanh tại thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy CNQSD

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-18
63.66 KB
0
Quyết định 292/QĐ-STNMT ngày 26/08/2019 V/v Hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ ông Đinh Đăng Lượng tại xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-18
62.63 KB
0
Quyết định 315/QĐ-STNMT ngày 16/09/2019 V/v Hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kim Bôi cấp cho ông Bùi Đức Vịnh tại thôn Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Kim Bội (nay là huyện Lương Sơn), tỉnh Hòa Bình do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-18
53.75 KB
0
Quyết định số 314/QĐ-STNMT ngày 10/9/2019 V/v Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Dũng tại phố Tân Sơn (nay là Phố Tân Giang), thị Trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-13
61.42 KB
5
Quyết định số 313/QĐ-STNMT ngày 09/9/2019 V/v Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Tuyến tại phố Tân Lập II, xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-13
61.23 KB
5
Quyết định số 315/QĐ-STNMT ngày 10/9/2019 V/v Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Dương Xuân Thắng tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-13
58.26 KB
5
Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 11/9/2019 V/v Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho bà Hà Thị Đăng tại đội 4, xóm Máy, xã Hòa Bình, thị xã Hòa Bình (nay là thành phố Hòa Bình), tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-13
62.69 KB
5
Quyết định 310/QĐ-STNMT ngày 06/9/2019 V/v hủy Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho bà Nguyễn Thị Khanh tại thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-13
64.07 KB
4
Quyết định số 312/QĐ-STNMT ngày 09/9/2019 V/v Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ bà Hoàng Thị Hương tại phố Tân Lập II, xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-09-13
58.69 KB
6

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction