Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 57

Hôm qua 60

Tuần này 251

Tháng này 342

Tất cả 144439

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định 279/QD-STNMT ngày 20/7/2020 Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Trần Anh Dũng tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-27
1015.71 KB
7
Quyết định 283/QD-STNMT ngày 21/7/2020 Về việc hủy GCNQSD đất do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy cấp cho ông Đinh Quang Kiếm tại Thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-27
1.03 MB
8
Quyết định 273/QD-STNMT ngày 20/7/2020 Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Biên tại xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-27
1014.64 KB
8
Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 20/7/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND h.Kỳ Sơn (nay là TPHB) cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hương tại phố Tân Lập II, xã Trung Minh, TPHB, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-21
884.6 KB
10
Quyết định số 264/QĐ-STNMT ngày 14/7/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND thị xã HB cấp cho hộ bà Nguyễn Minh Thắng tại xóm 9, xã Sủ Ngòi, TXHB (nay là xóm 8, xã Sủ Ngòi, TPHB), tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-15
886.4 KB
14
Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 10/7/2020 của STNMTv/v hủy GCNQSDĐ do UBND h.Kỳ Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thiện được CNVPĐKĐĐ h.Kỳ Sơn (nay là TPHB) xác nhận thừa kế cho bà Nguyễn Thị Khuyên tại xóm Gò Bùi, x.Dân Hòa, h.Kỳ Sơn (nay là x.Mông Hóa TPHB)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-14
924.04 KB
15
Quyết định số 255/QĐ-STNMT ngày 09/7/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Đinh Khắc Việt tại Xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-09
967.73 KB
22
Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 07/7/2020 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liên với đất do UBND h.Đà Bắc cấp cho ông Nguyễn Quang Hà cùng vợ là Đỗ Thị Sơn tại Tiểu khu Thạch Lý,TT Đà Bắc,h.Đà Bắc,tình HB do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-09
1.13 MB
18
Quyết định số 252/QĐ-STNMT ngày 06/7/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Tân Lạc cấp cho ông Bùi Văn Quang tại xóm Phung 2, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-08
960.05 KB
16
Quyết định số 251/QĐ-STNMT ngày 06/7/2020 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liên với đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Đinh Văn Khải (tên đúng Đinh Quang Khải) tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-07-08
1.98 MB
20

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction