Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 49

Hôm qua 72

Tuần này 121

Tháng này 2453

Tất cả 88622

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 79/QĐ-TNNMT ngày 20/3/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho bà Tạ Thị Phương Nga tại xóm Nam Sơn 1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
62.85 KB
0
Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 20/3/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Phong cấp cho ông Chu Văn Doanh tại xóm thều, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
61.96 KB
0
Quyết định số 81/QĐ-STNMT ngày 20/3/2019 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Minh Tuấn tại xóm Nam Hòa 2, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
57.57 KB
0
Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 20/3/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Yên Thủy cấp cho hộ ông Lê Minh Tuấn tại khu phố 8, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên thủy do bị mất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
57.97 KB
0
Quyết định 73/QĐ-STNMT ngày 11/3/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho Ông Nguyễn Minh Đàm tại tổ 33 ( nay là tổ 26), phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
94.85 KB
0
Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngayg 11/3/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Yên Thủy cấp cho hộ ông Hoàng Khắc Toản tại xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
88.48 KB
0
Quyết đinh số 71/QĐ-STNMT ngày 11/3/2019 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Nguyễn Thành Đạt tại phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
114.03 KB
0
Quyết đinh số 69/QĐ-STNMT ngày 11/3/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc cấp cho hộ bà Đinh Thị Khánh tại xóm Tầy Măng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
86.91 KB
0
Quyết định 57/QĐ-STN&MT ngày /2/2019 về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ ông Hoàng Thanh Nên tại khu 4, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
93.42 KB
0
Quyết định số 70/QĐ-STNMT ngày 12/3/2019 về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Đợi tại xóm re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất., huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-03-25
49.73 KB
0

Gio trai dat

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction