Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 65

Hôm qua 97

Tuần này 162

Tháng này 2253

Tất cả 113772

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định 383/QĐ-STNMT ngày 08/11/2019 Hủy GCNQSD đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho Ông Nguyễn Quang Phi và bà Vũ Thị Đào tại tổ 22 (nay là tổ 16), phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-12
170.18 KB
7
Quyết định 384/QĐ-STNMT ngày 08/11/2019 Hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho ông Nguyễn Thanh Tú, tại xóm Dụ 5, xóm Dụ 6 (nay là xóm Dụ Phượng), xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-12
271.39 KB
5
Quyết định 370/QĐ-STNMT ngày 30/10/2019 Hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho hộ ông Bùi Văn Thị tại thôn Ao Kềnh, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-12
192.42 KB
6
Quyết định 372/QĐ-STNMT ngày 30/10/2019 Hủy GCNQSD đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho bà Hà Thị Mần tại xóm Xô, xã Nà Mèo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-12
192.53 KB
6
Quyết định 371/QĐ-STNMT ngày 30/10/2019 Hủy Giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Cù Thị Thùy Trâm tại xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-12
287.28 KB
5
Quyết định số 359/QĐ-STNMT ngày 25/10/2019 V/v hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho ông Đỗ Văn Hải, tại xóm Đễnh, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-30
1.12 MB
12
Quyết định số 361/QĐ-STNMT ngày 25/10/2019 V/v hủy GCNQSD đất do UBND huyện Yên Thủy cấp cho bà Vũ Thị Khang tại xóm Kim Quan, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-30
1.33 MB
13
Quyết định số 362/QĐ-STNMT ngày 29/10/2019 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cấp cho ông Nguyễn Văn Dỵ tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Kỳ Sơn (nay là huyện Cao Phong), tỉnh HB do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-30
1.17 MB
15
Quyết định số 356/QĐ-STNMT ngày 21/10/2019 V/v Hủy Giấy CNQSD đất do UBND huyện Kim Bôi cấp cho ông Nguyễn Văn Đồng tại thôn Sấu Hạ, xã Thanh Lương, huyện Kim Bôi (nay là huyện Lương Sơn), tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-28
1.33 MB
11
Quyết định số 352/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 V/v Hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Lẩy tại xóm Trang 2, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất Giấy CNQSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-10-25
210.55 KB
13

Văn bản mới ban hành

Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 12/6/2019 V/v thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 18/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị


chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction