Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 42

Hôm qua 97

Tuần này 139

Tháng này 2501

Tất cả 137536

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 195/QĐ-STNMT ngày 20/5/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND h.Lạc Thủy cấp cho ông Trần Văn Đại tại Thôn Sỏi, xã Phú Thành, h.Lạc Thủy, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-21
1.16 MB
4
Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 18/5/2020 của STNMT về việc hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Lương Sơn cấp cho hộ ông bà Trần Anh tại xóm Suối Sếu C (nay là thôn Suối Sếu A), xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-19
892.63 KB
4
QĐ số189/QĐ-STNMT ngày18/5/2020 v/v hủy GCNQSDĐ,QSH nhà ở và TSK gắn liền với đất do UBND Kỳ Sơn cấp cho bà Lê Thị Thanh Hằng được CNVPĐKĐĐ Kỳ Sơn (nay là TPHB) xác nhận CN cho ông Nguyễn Xuân Lộc tại x.Mùn 5,Yên Quang,Kỳ Sơn (nay là x.Văn Minh,Quang Tiến

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-18
1 MB
5
QĐ số 188/QĐ-STNMT v/v hủy GCNQSDĐ,QSH nhà ở và TSK gắn liền với đất do UBND h.Kỳ Sơn cấp cho bà Lê Thị Thanh Hằng được CNVPĐKĐĐ h.Kỳ Sơn (nay là TPHB) xác nhận CN cho ông Nguyễn Xuân Lộc tại xóm Mùn 5,Yên Quang,Kỳ Sơn (nay là x.Văn Minh,Quang Tiến,TPHB)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-18
1 MB
6
QĐ số 187/QĐ-STNMT ngày18/5/2020 v/v hủy GCNQSDĐ,QSH nhà ở và TSK gắn liền với đất do UBND Kỳ Sơn cấp cho ông Nguyễn Ngọc Trường được CNVPĐKĐĐ Kỳ Sơn (nay là TPHB) xác nhận CN cho ông Nguyễn Xuân Lộc tại x.Mùn 5,Yên Quang,Kỳ Sơn (nay x.Văn Minh,Quang Tiến

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-18
1 MB
7
QĐ số 186/QĐ-STNMT ngày 18/5/2020 v/v hủy GCNQSDĐ,QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND h.Kỳ Sơn cấp cho bà Lê Thị Vân Quyên được CNVPĐKĐĐ h.Kỳ Sơn (nay là TPHB) xác nhận CN cho ông Trần Văn Thanh tại xóm Mùn 5, x.Yên Quang, h.Kỳ Sơn (nay là TPHB)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-18
1022.64 KB
5
QĐ số 185/QĐ-STNMT ngày 18/5/2020 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND h.Kỳ Sơn cấp cho ông Lê Cường được CNVPĐKĐĐ h.Kỳ Sơn (nay là TPHB) xác nhận CN cho bà Nguyễn Bích Ngọc tại xóm Mùn 5, xã Yên Quang, h.Kỳ Sơn

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-18
936.27 KB
5
QĐ số 184/QĐ-STNMT ngày 12/5/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND tỉnh HB cấp cho Công ty CP Sách và Thiết bị trường học HB tại tổ 1A (nay là tổ 1), p.Tân Thịnh, TPHB, tỉnh HBQuyết đ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-15
931.84 KB
9
Quyết định số 183/QĐ-STNMT ngày 11/5/2020 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND h.Tân Lạc cấp cho ông Hà Văn Hạnh và bà Bùi Thị Bằng tại xóm Phoi, xã Mãn Đức (nay là TT Mãn Đức), h.Tân Lạc, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-13
932.16 KB
11
Quyết định số 182/QĐ-STNMT ngày 11/5/2020 của Sở TN&MT về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quất tại Phố Ốc, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-13
936.76 KB
11

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction