Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 19

Hôm qua 120

Tuần này 374

Tháng này 1332

Tất cả 164195

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 109/QĐ-STNMT ngày 06/4/2021 của STNMT HB v/v hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Yên Thủy cấp cho ông Phan Văn Khanh tại xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-04-06
1.05 MB
4
Quyết định số 108/QĐ-STNMT ngày 06/4/2021 của STNMT HB v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho ông Lại Anh Dũng và bà Nguyễn Thùy Dương tại tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-04-06
930.41 KB
2
Quyết định số 107/QĐ-STNMT ngày 05/4/2021 của STNMT HB v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thức tại xóm thôn Đồng Kẹ, xã Hợp Châu (nay là xã Cao Dương), huyện Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-04-05
885.01 KB
2
Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 31/3/2021 của STNMT HB v/v hủy GCNQSDĐ do UBND tỉnh HB cấp cho ông Đào Đức Thạch tại tiểu khu 2, TT Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-04-01
876.57 KB
7
Quyết định số 99/QĐ-STNMT ngày 29/3/2021 của STNMT v/v hủy và cấp lại Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Vinh tại Phố Ngọc, xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (nay là phường Trung Minh, TPHB), tỉnh HB

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-29
975.35 KB
9
Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 22/3/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND h.Yên Thủy cấp cho hộ bà Bùi Thị Vân tại Xóm Ót, xã Yên Lạc (nay là Khu phố Đông Yên, TT Hàng Trạm), h.Yên Thủy, tỉnh HB do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-22
1.03 MB
6
Quyết định số 88/QĐ-STNMT ngày 12/3/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho bà Bùi Thị Liên tại xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh HB.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-12
841.19 KB
10
Quyết định số 85/QĐ-STNMT ngày 11/3/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND h.Lương Sơn cấp cho ông Phạm Lâm Bình tại xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa (nay là xóm Liên Hòa, xã Cao Sơn, h.Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
841.02 KB
9
Quyết định số 79/QĐ-STNMT ngày 03/3/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Đà Bắc cấp cho bà Nguyễn Thị Thuận tại Xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh HB do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-05
941.72 KB
14
Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 03/3/2021 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho hộ ông Bùi Văn Chung tại xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-05
1005.99 KB
10

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction