Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 5

Hôm qua 80

Tuần này 195

Tháng này 2017

Tất cả 157623

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 26/01/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Yên Thủy cấp cho ông Phạm Văn Khanh tại Xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-26
1.02 MB
0
Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 25/01/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND thị xã Hòa Bình (nay là TPHB) cấp cho ông Nguyễn Văn Thiệu tại Tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-26
918.65 KB
0
Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 25/01/2021 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung số 102 kèm theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho ông Nguyễn Văn Tề tại xóm Điếm Tổng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-26
874.3 KB
0
Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 22/01/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND Lương Sơn cấp cho ông Nguyễn Xuân Hiên tại Thôn Đồng Phú, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-25
887.97 KB
0
Quyết định số 39/QĐ-STNMT ngyà 20/01/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất do UBND huyện Lương Sơn cấp cho ông Nguyễn Ngọc Viễn tại Đồng Chanh (nay là Đồng Chanh B), xã Nhuận Trạch, h.Lương Sơn, tỉnh HB.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-21
883.62 KB
6
Quyết định số 38/QĐ-STNMT ngày 19/01/2021 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Lương Sơn cấp cho hộ ông Dương Chí Minh tại Xóm Suối Bến, xã Tiến Sơn (nay là xã Liên Sơn), huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-19
876.02 KB
10
Quyết định số 10/QĐ-STNMT ngày 08/01/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Kỳ Sơn (nay là TPHB) cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Dương tại Xóm Mỏ, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là Tổ dân phố số 6, phường Kỳ Sơn, TPHB), tỉnh HB do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-13
930.76 KB
11
Quyết định số 9/QĐ-STNMT ngày 08/01/2021 của STNMT v/v hủy GCNQSDĐ do UBND huyện Kỳ Sơn (nay là TPHB) cấp cho bà Vũ Thị Hoa tại Phố Ngọc, xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (nay là TPHB), tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-13
924.82 KB
9
Quyết định số 8/QĐ-STNMT ngày 08/01/2021 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND huyện Kỳ Sơn (nay là TPHB) cấp cho bà Vũ Thị Bích Ngỏ tại Xóm Hữu Nghị, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (nay là Tổ 7, phường Kỳ Sơn, TPHB), tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-13
932.29 KB
8
Quyết định số 7/QĐ-STNMT ngày 07/01/2021 của STNMT v/v hủy Trang bổ sung kèm theo GCNQSDĐ do UBND thị xã HB (nay là TPHB) cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thắng tại Xóm Mỵ, xã Yên Mông, thị xã Hòa Bình (nay là TPHB), tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-01-07
928.17 KB
13

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction