Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 7

Hôm qua 85

Tuần này 241

Tháng này 1185

Tất cả 83022

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy GIấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết đinh 439/QĐ-STNMT ngày 26/12/2018 về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND tỉnh Hà Sơn Bình cấp cho ông Phạm Đức Thắng tại phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
109.37 KB
4
Quyết đinh 440/QĐ-STNMT ngày 26/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lạc Sơn do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
83.97 KB
3
Quyết đinh 441/QĐ-STNMT 26/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho ông Lê Xuân Thành tại khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
109.82 KB
4
Quyết đinh 442/QĐ-STNMT ngày 26/12/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho bà Bùi Thị Hoan tại xóm Vôi, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
95.73 KB
3
Quyết đinh 443/QĐ-STNMT ngày 25/12/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Đào Quyết Tiến tại xóm Cháy, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
98.76 KB
3
Quyết đinh số 445/QĐ-STNMT ngày 26/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho hộ bà Trịnh Thị Hương tại tổ 3, xã Thái Bình, thị xã Hòa Bình do bị mất giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
92.34 KB
2
Quyết đinh số 447/QĐ-STNMT ngày 26/12/2018 về việc hủy Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho ông Khà Văn Ành tại xóm Lọng, xã Vạn Mai huyện Mai Châu do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
105.62 KB
2
Quyết định số 375/QĐ-STNMT ngày 07/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho ông Bùi Văn Thanh tại xóm Búm xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn do bị mất Giấy chứng nhận QSD đất.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-01-08
93.68 KB
2
Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 05/12/2018 về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thơi tại Tổ 21, phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình do bị cháy GCN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
96.35 KB
6
Quyết đinh số 372/QĐ-STNMT ngày 05/12/2018 về việc hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP. Hòa Bình cấp cho ông Trần Đặng Trung tại tổ 26, phường Chăm Mát, TP. Hòà Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2018-12-19
109.6 KB
5

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction