Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 105

Hôm qua 92

Tuần này 295

Tháng này 2657

Tất cả 137692

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Công văn số 758/STNMT-VP ngày 16/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai thu hồi, hủy Giấy chứng nhận

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-17
796.24 KB
23
Quyết định 154/QD-STNMT ngày 09/04/2020 về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đã xin ý kiến lãnh đạo Sở và chỉnh sửa đúng thể thức văn bản

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-12
838.01 KB
23
CV 662/STNMT-LĐ ngày 08/04/2020 tổng hợp kết quả thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề xuất bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đến hết năm 2020

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-08
701.45 KB
26
CV 668/STNMT-VPS ngày 08/04/2020 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT -TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-08
772.91 KB
33
Quyết định 04/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-18
3.37 MB
30
Công văn 383/STNMT-KS ngày 05/3/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng sông, bờ bãi sông

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-09
285.64 KB
38
CV 366/STNMT-VP ngà 03/03/2020 triển khai KH số 25/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-06
385.37 KB
32
KH 76/KH-STNMT ngày 04/03/2020 Công tác thi đua khen thưởng năm 2020

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-03-06
1.23 MB
35
Công văn 165/STNMT-VP ngày 05/02/2020 Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của thủ tướng chính phủ và các giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-06
3.13 MB
54
Kế Hoạch 14/KH-STNMT ngày 13/01/2020 Triển khai thực hiện KH số 04/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-02-04
1.55 MB
52

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction