Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 104

Hôm qua 92

Tuần này 294

Tháng này 2656

Tất cả 137691

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản tuyên truyền

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh HB v/v đóng, điều chỉnh, cấp mới mã định danh của các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, HTTT một cửa điện tử của tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-27
2.25 MB
0
Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh HB Triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh HB (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-21
760.96 KB
3
Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội về phòng, chống tác hại của thuốc lá

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-15
148.74 KB
7
Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 05/5/2020 của Ban Chỉ đạo 09 về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2020

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-05-12
3.18 MB
10
Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình triển khai QĐ số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-29
592.29 KB
17
Công văn 588/UBND-NC ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-17
2.36 MB
31
Công văn số 544/UBND-KGVX ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 146/TBVPCP ngày 07/4/2020 về Kết luận của Thủ ướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-16
1.82 MB
25
Công văn số 515/UBND-KGVX ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 143/TBVPCP ngày 04/4/2020 về Kết luận của Thủ ướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-16
1.81 MB
25
Công văn 536/UBND-KGVX ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-08
1.85 MB
33
Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-04-08
11.64 MB
28

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction