Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện trồng cây tại
Trung tâm dạy nghề huyện Yên Thủy