kiem tra KCN Tra NocTừ giữa tháng 4/2014, Bộ TN&MT sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp (KCN) trên cả nước.