Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 120

Tuần này 366

Tháng này 1324

Tất cả 164187

Địa chỉ: Số 391, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02183854478

       Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được thành lập từ năm 1996 và có tên là Trung tâm Đo đạc bản đồ. Năm 1999, hợp nhất hai đơn vị trực thuộc Sở Địa chính thành Trung tâm Thông tin Lưu trữ - Bản đồ địa chính. Năm 2002, Trung tâm được chia tách và có tên là Trung tâm Kỹ thuật Địa chính. Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 14/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

la co dau

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là tổ chức sự nghiệp kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ: Khảo sát, thi công lập dự án thiết kế kỹ thuật dự toán, thi công công trình đo đạc bản đồ; kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; thành lập bản đồ hành chính cấp huyện; đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; thành lập bản đồ chuyên đề; điều tra khảo sát, lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công khai thác các loại tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường; tham gia kiểm kê, đánh giá phân hạng các loại tài nguyên; khảo sát, đo đạc công trình.

anh kt

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với đội ngũ kỹ thuật lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, nắm vững chuyên môn và ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Trung tâm đã luôn quan tâm đầu tư các thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ và đáp ứng các nhiệm vụ của đơn vị, cũng như yêu cầu của khách hàng.

Trong những năm qua, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và hợp đồng đặt hàng thực hiện các công trình lớn chủ yếu như: Đo địa chính chính quy các xã Mỹ Hoà, Gia Mô thuộc huyện Tân Lạc; xã Đa Phúc, huyện Yên Thuỷ; xã Hợp Thanh, Cao Dương thuộc huyện Lương Sơn. Đo đạc, chỉnh lý bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu của 03 xã Phú Cường, Phú Vinh, Trung Hòa thuộc huyện Tân Lạc. Tham gia lập báo cáo thăm dò khai thác đá vôi làm vật vật liệu xây dựng các mỏ: Tân Hoàng Bình, Đặng Kiệm, Thung Cúc Sỏi, Thung Rết, HTX Phương Liệt, Công ty Ánh Hồng, Công ty Đông Hải Dương và Công ty Nam Sơn. Đo đạc các loại bản đồ phục vụ công tác GPMB của các dự án trên địa bàn tỉnh Hoà Bình như: Sân gol Phượng Hoàng, huyện Lương Sơn; Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà; Khu công nghiệp Lương Sơn; Cụm công nghiệp Trung Mường tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn; đường Chi Lăng kéo dài (giai đoạn 1). Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Lạc Sơn; kiểm kê đất đai năm 2010, 2015 của thành phố Hoà Bình và huyện Đà Bắc; lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện Đà Bắc, Mai Châu. Hàng năm, đơn vị thực hiện công tác thống kê đánh giá các chỉ tiêu phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình, tham gia lập cam kết bảo vệ môi trường, điều tra hiện trạng sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình….

Các công trình do Trung tâm thực hiện luôn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước; luôn được sự tin tưởng, tín nhiệm của các đối tác, khách hàng. Doanh thu hoạt động dịch vụ của Trung tâm năm sau cao hơn năm trước.

        Để đạt được những kết quả như trên, là có sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Vì vậy, trong những năm qua đơn vị luôn được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hoà Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng  đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2016 đơn vị vinh dự được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình tặng Lá cờ đầu trong phong trào thi đua. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình hoàn toàn khẳng định được vị thế của mình và tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh./.
Quá trình phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Định hướng phát triển
Danh sách cán bộ

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction