Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 6

Hôm qua 54

Tuần này 558

Tháng này 1752

Tất cả 149787

Chiều ngày 10/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Chiển – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên – Bí Thư Đảng ủy Sở chủ trì Hội nghị.k7

Đc: Đinh Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy Sở (TN&MT) chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh – Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, nhất trí cao, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Đảng ủy Sở chủ động ban hành kế hoạch và biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh. Xây dựng các Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức quản lý đảng viên, phát triển đảng viên. Thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý đảng viên tại đơn vị đáp ứng sự thay đổi và phát triển của ngành; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được duy trì thường xuyên. Đảng bộ Sở luôn quan tâm lãnh đạo và chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên giáo dục cho đảng viên và quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở nhiệm kỳ 2017-2019, Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022 thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Với sự tập trung, chỉ đạo thống nhất của Ban giám đốc Sở, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực của ngành:

Về Lĩnh vực quản lý đất đai: hướng dẫn xây dựng báo cáo kết quả  thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Đôn đốc UBND các huyện , thành phố  hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 44 tổ chức;  thu hồi đất để cho thuê đất 20 tổ chức; giao đất 06 tổ chức; chuyển mục đích sử dụng đất 03 tổ chức; gia hạn cho 01 tổ chức thuê đất; chuyển từ giao đất sang thuê đất; thuê hàng năm sang thuê 1 lần 04 tổ chức; trả hồ sơ giao đất, cho thuê đất 02 tổ chức;  ký hợp đồng thuê đất mới cho 27 tổ chức; chuyển thông tin xác định giá thuê đất mới 42 tổ chức; xác định giá đất ổn đinh lại đơn giá 30 tổ chức; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho 40 tổ chức; cấp đổi giấy chứng nhận tài sản cho 16 tổ chức; quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 114 hộ, gia đình; hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất 36 hộ, gia đình; hướng dẫn chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho 11 dự án;  tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ khác cho 31 dự án; trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 dự án; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài chính thẩm định phương án giá đất, giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phòng mặt bằng cho 05 dự án; tính tiền sử dụng đất cho 01 dự án, tính tiền thuê đất cho 07 dự án…; kiểm tra 05 tổ chức trên địa bàn tỉnh có giấy phép hành nghề đo đạc và bản đồ; tham mưu trình UBND tỉnh cấp 02 giấy phép thăm dò khoáng sảng, 03 giấy phép khai thác khoáng sản trong đó 02 giấy phép đá vôi làm VLXDTT; Phê duyệt 02 quyết định trữ lượng khoáng sản dá vôi làm VLXDTT; 12 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san, lấp…; xem xét, thẩm định hồ sơ, giúp Sở tham mưu  UBND tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm đỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường 53 dự án đầu tư; tổ chức kiểm tra thực tế và thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho 01 cơ sở…; Thẩm định, trình UBND tỉnh 61 hồ sơ ( trong đó: 21 hồ sơ khai thác, sử dụng nước dưới đất, 07 hồ sơ khai thác, 33 hồ sơ xả nước tải vào nguồn nước; phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước năm 2018 cho 23 cơ sở.v.v.  

k8

Đc Nguyễn Trần Anh Phó Bí thu Đảng ủy Sở đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng  và một số nhiệm vụ  trọng tâm năm 2019

 

Tại Hội nghị, trên cơ sở đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, căn cứ nhiệm vụ được giao năm 2019 và các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đảng viên thuộc Đảng bộ đã biểu quyết, thống nhất quyết nghị một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2019: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan trong Đảng bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và nghị quyết Đảng bộ Sở về nhiệm vụ năm 2019 đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém cần khắc phục; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tới. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy kết quả đã đạt được.

k9

Đc: Phạm Xuân Triển Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

Phát biểu tại hội nghị, Phạm Xuân Triển Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 đã góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, trong năm tới ngành tài nguyên và môi trường phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai; tham mưu xử lý tình huống kịp thời; rà soát những kiến nghị liên quan đến pháp lý, văn bản quy phạm pháp luật báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. Tham mưu, làm tốt công tác quản lý môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời thực hiện tốt các kết luận thanh tra đảm bảo về chất lượng và thời gian.

Vũ Hồng Kiên

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction