Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 25

Hôm qua 112

Tuần này 443

Tháng này 1637

Tất cả 149672

Sáng ngày 11/01/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT.

Toàn canh

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn toàn đơn vị. Tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả cơ bản như sau: Tiếp nhận và cập nhật thông tin cho 66 phiếu chuyển in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức từ Chi cục Quản lý đất đai; Cập nhật chuyển in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ các huyện, thành phố là 4.959 thửa đất; cập nhật file trích đo (dạng file chờ) từ các chi nhánh là 3.953 thửa đất. Thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, gửi thông báo theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, đến nay các Chi nhánh đã thực hiện tốt việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thực hiện chuẩn hóa, sắp xếp và đưa vào lưu trữ 968 hồ sơ đăng ký biến động; 352 hồ sơ trích đo, trích lục do đơn vị thực hiện, 283 hồ sơ đăng ký đất đai cho các thửa đất được nhà nước giao để quản lý trên địa bàn 03 xã Long Sơn, Thanh Lương, Hợp Thanh của huyện Lương Sơn; thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính và trình ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Tân Lạc là 1.112 trường hợp; thực hiện công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chính xã Lạc Lương và xã Lạc Hưng tại huyện Yên Thủy; thực hiện Đăng ký vào Sổ cấp giấy chứng nhận cho 727 tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp nhận 1.906 hồ sơ, thực hiện xong 989 hồ sơ, trả 648 hồ sơ về cho khách hoàn thiện, còn 269 hồ sơ đang thực hiện; tiếp nhận 9.587 hồ sơ giao dịch bảo đảm, thực hiện xong 9.464 hồ sơ, trả 123 hồ sơ cho khách hàng do không đủ điều kiện; thực hiện in 1.098 phiếu chuyển in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ phòng Quản lý đất đai thuộc Sở và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện chuyển in cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân; tiếp nhận 3.591 đề nghị trích lục, thực hiện xong 2.865 đề nghị, còn 242 đề nghị đang thực hiện, 484 đề nghị trả lại khách hàng do không đủ điều kiện thực hiện…

Năm 2018, để từng bước giúp cho đơn vị đảm bảo tốt các điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành. Văn phòng Đăng ký đất đai đề xuất một số ý kiến như sau: Sở TN&MT: Xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền giao bổ sung thêm biên chế cho đơn vị đảm bảo theo Đề án Vị trí việc làm Văn phòng Đăng ký đất đai; chỉ đạo các đơn vị khác có chức năng trích đo địa chính thực hiện theo đúng các quy định; chỉ đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố thực hiện công tác chỉnh lý biến động theo quy định; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành nhất là về lĩnh vực Quản lý đất đai để thống nhất thực hiện trong toàn ngành; tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị được tham gia các dự án tổng thể về Đo đạc lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ địa chính theo đúng, đủ thành phần; Đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc tiếp tục quan tâm, cấp kinh phí không thường xuyên cho các hoạt động của đơn vị; đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc giao Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp; Chỉ đạo toàn ngành thường xuyên rà soát các văn bản quy phạp pháp luật thuộc lĩnh vực mình quản lý. Đối với các Sở, ngành: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có ý kiến trả lời kịp thời và đảm bảo thời gian quy định khi nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định tại Quyết định 2498/QĐ- STNMT ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình; Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan khi thực hiện công chứng, chứng thực văn bản, hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đảm bảo theo quy định; Cục thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đảm bảo thời gian theo quy định. Đối với UBND các huyện, thành phố: Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện trong việc bổ sung thêm phòng làm việc, cử cán bộ có trình độ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất thường xuyên phối hợp trong công tác bàn giao hồ sơ đã thực hiện xong cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và lưu trữ theo quy định; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sau khi tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện đảm bảo thời gian quy định…

tc1

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - 

Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm 2018. Năm 2019, đồng chí đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tiếp tục rà soát quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở các chi nhánh, chuẩn hóa trong công tác cán bộ; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ và nghề nghiệp; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng những tiến bộ khoa học vào thực tiễn; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; sắp xếp, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Văn phòng Đăng ký đất đai được Giám đốc Sở TN&MT tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 11 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 15 tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 118 cá nhân.

tc2

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
trao Giấy khen cho 11 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

tc3

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
trao Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Vũ Hồng Kiên

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction