Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 51

Hôm qua 74

Tuần này 366

Tháng này 2158

Tất cả 150193

 1215

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp chiều ngày 05/9 về nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, trong năm 2018, bên cạnh việc nỗ lực triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ, Cục  cũng đang tích cực triển khai 01 nhiệm vụ Chính phủ giao chuyển tiếp thuộc “Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (2012 - 2020)”; 09 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp hàng năm thuộc các đề án, dự án:“Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ (2007 - 2019)”, “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 gắn với mô hình số độ cao thành phố Hà Nội (2012 - 2018)”, “Hiện chỉnh, biên tập và chế in bản đồ hành chính 63 tỉnh, thành phố (2013 - 2018)”, “Hoàn chỉnh Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam (2011 - 2019)”, “Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (2017 - 2018)”, “Tổ chức và tin học hóa kho thành quả đo đạc bản đồ truyền thống (2015 - 2019)”, “Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đo lưới trắc địa - địa động học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, “Thiết kế kỹ thuật - dự toán Hiện chỉnh, thành lập và chế in bản đồ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bản đồ Các nước ASEAN, bản đồ Các nước trên thế giới thể loại treo tường (2017 – 2018)”, “Nhiệm vụ xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử”; 02 nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc “Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”  “Dự án khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia - Giai đoạn 2”.

 1216

Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 Phan Đức Hiếu phát biểu tại cuộc họp

Cùng với đó, Cục cũng đang đẩy mạnh việc triển khai Dự án “Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng” thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và Dự án “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam” bảo đảm theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Ông Phan Đức Hiếu cho biết, xác định việc triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Cục đang tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật. Trước mắt năm 2019, Cục dự kiến sẽ xây dựng 01 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ và 15 Thông tư. Cùng với đó, sẽ triển khai phổ biến tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ; xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng chương trình khung cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ và danh mục các thiết bị đo đạc được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng;…

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham dự đã thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ các khó khăn trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, các dự án, đề án của Cục; đồng thời góp ý cho kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ trong thời gian tới nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những cố gắng của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong việc tích cực triển khai các đề án, dự án được giao cũng như những nỗ lực trong việc hoàn thành Dự án Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua.

Liên quan đến các đề án, dự án đang được Cục triển khai, Thứ trưởng đề nghị Cục cần phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

1217

Toàn cảnh cuộc họp

Về kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, Thứ trưởng đề nghị Cục cần xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai, tập trung vào các nội dung lớn trong Luật Đo đạc và bản đồ có tác động, ảnh hưởng lâu dài đến ngành tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, cần chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo đúng tiến độ để sớm đưa Luật Đo đạc và bản đồ đi vào cuộc sống.

Theo CTTĐT monre.gov.vn

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction