Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 43

Hôm qua 39

Tuần này 43

Tháng này 1349

Tất cả 156955

Chiều ngày 16/8/2018, Hội Cựu chiến binh Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trang trọng tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới cho 02 đồng chí. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Phạm Bá Kiên Phó chủ tịch Hội Cưu chiến binh khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Trần anh – Phó bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở TN&MT, các đồng chí trong BCH Hội CCB Sở và các đồng chí được kết nạp đã có mặt đầy đủ

1123

Đ/c: Phạm Bá Kiên Phó chủ tịch Hội Cưu chiến binh khối các cơ quan tỉnh

Phát biểu tại lế kết kết nạp

     Thực hiện chương trình công tác của tổ chức hội những năm qua, Hội chiến binh Sở TN&MT luôn tích cực tuyên truyền vận động kết nạp hội viên vào tổ chức hội. Với tinh thần kết nạp hội viên để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những hội viên mới được kết nạp lần này đều là những đồng chí nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với tổ chức hội, giữ vững và phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới đó là: lòng trung thành vô hạn với dân tộc, kiên quyết chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn luôn thực hiện tự giác sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; giữ vững truyền thống tốt đẹp "Trung với nước - hiếu với dân"; có tinh thần đoàn kết nội bộ, tích cực làm gương dạy bảo con cháu xây dựng cuộc sống mới...

1124

Đ/c: Phạm Bá Kiên Phó chủ tịch Hội Cưu chiến binh khối các cơ quan tỉnh

trao quyết đinh kết nạp cho 2 Hội viên mới

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp, đồng chí Phạm Bá Kiên Phó chủ tịch Hội Cưu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã trao Quyết định cho 2 đồng chí hội viên mới và  giao nhiệm vụ cho Hội cựu chiến binh Sở nói chung và cá nhân đồng chí Nguyễn Đức Tuấn Và đồng chí Vũ Tuấn Long nói riêng tiếp tục phát huy, giữ gìn phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời bình, gương mẫu trong sinh hoạt, tích cực tham gia gánh vác nhiệm vụ, luôn gương mẫu trong sinh hoạt tại đơn vị; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể khác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ của Đảng bộ, cơ quan.

1125

Đ/c: Nguyễn Trần anh – Phó bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở TN&MT

phát biểu tại lễ kết nạp

     Đồng chí Nguyễn Trần anh – Phó bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở TN&MT dánh giá cao hoạt động của hội CCB Sở và chúc mừng 02 đồng chí, đồng chí mong rằng  ở vị trí mới  tiếp tục phát huy phai trò của mình phẩm chất anh bộ đội cụ hồ; tăng cường đổi mới các họat động với Chi hội; công tác tham mưu cho cấp ủy đảng có hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của sở giao; các đồng chí Chi ội tiếp tục tăng cường rèn luyện hơn nữa công tác chính trị đạo đức lối sống luôn coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Chi hội, xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

1126

Đ/c: Nguyễn Đức Tuấn phát biểu cảm tưởng

Thay mặt cho các hội viên mới được kết nạp, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn đã phát biểu cảm tưởng: Tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời bình, tích cực tham gia các công tác xã hội của địa phương, luôn gương mẫu trong sinh hoạt tại khu dân cư và đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, các cuộc vận động do các cấp vận động.

                                                                                                                                                                Bùi Minh Khánh

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction