Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 18

Hôm qua 86

Tuần này 208

Tháng này 977

Tất cả 80386

Chiều ngày 08/01/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)

Trong năm qua, Trung tâm Công nghệ thông tin luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, năm 2017 đơn vị đã đạt được những kết quả sau: Quản lý trang Website của Sở; viết, thu thập, tổng hợp, trình duyệt và đăng tải lên Website của Sở với số lượng sau: 55 bài viết; 290 văn bản; 38 tin đăng lại; 187 ảnh; 01 video; 01 banner và các nội dung thông tin của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT; tạo 14 ảnh banner về lĩnh vực môi trường. Mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng phần mềm Microstation V7 và Elis Cloud cho cán bộ, viên chức ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình; Xây dựng quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018; quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đảm bảo đường truyền được vận hành ổn định, thông suốt và an toàn dữ liệu đối với hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc… Nhận bàn giao tài liệu đo đạc cấp GCNQSD đất của 15 xã, thị trấn huyện Lạc Thủy và 07 xã huyện Lương Sơn; tài liệu đo đạc đất lâm nghiệp 672 của xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn; cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho 25 lượt khách hàng; xây dựng kho dữ liệu dạng số tài liệu lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường theo kế hoạch năm 2017…

sIMG 8323 sua
Đ/c Bùi Quang Điệp - Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở TN&MT
 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở  TN&MT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của đơn vị trong năm 2017. Trong năm 2018, đồng chí yêu cầu Trung tâm cần triển khai tham mưu để nâng tầm của đơn vị trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin của ngành như: Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, quy chế sử dụng hộp thư điện tử; tham gia thẩm định các dự án về công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở TN&MT; nghiên cứu xây dựng đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường…

Với những thành tích đã đạt được Trung tâm Công nghệ thông tin được Giám đốc Sở công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 08 cá nhân và danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho Trung tâm Công nghệ thông tin và phòng Phát triển công nghệ.

bbIMG 8340sua
Đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở TN&MT
 trao tặng giấy khen cho đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
anh IMG 8344sua
Đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở TN&MT  trao tặng giấy khen
 cho phòng Phát triển công nghệ đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
Vũ Hồng Kiên

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction