Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 0

Hôm qua 81

Tuần này 0

Tháng này 1998

Tất cả 91054

Ngày 05/01/2018, Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Năm 2017, với những nỗ lực cố gắng, Chi cục Bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả cơ bản sau: Thực hiện giám sát quan trắc môi trường  năm 2017 được 242 lượt cơ sở, doanh nghiệp; Thẩm định hồ sơ và trình Sở Tài nguyên và Môi trường: Cấp sổ chủ nguồn thải CTNH được 12 đơn vị; Thông báo phí nước thải công nghiệp cho 110 cơ sở, doanh nghiệp thuộc đối tượng phí cố định và 46 cơ sở, doanh nghiệp thuộc đối tượng phí biến đổi; Lập báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt 34 dự án và đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho 01 cơ sở; Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 16 dự án và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 102 cơ sở; Tổ chức kiểm tra thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 04 dự án; Kiểm tra theo Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 10/03/2017 của Sở TN&MT được 39/54 đơn vị; Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường được 26 cơ sở doanh nghiệp; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường bằng tiền đối với 22 tổ chức, cá nhân vi phạm; Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2017.

IMG 8284

Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy -

Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2018, Chi cục Bảo vệ môi trường phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở, doanh nghiệp và địa phương; phối hợp sát sao giữa các ngành chức năng và các huyện, thành phố trong việc tổ chức hướng dẫn, xem xét, lựa chọn các dự án đầu tư, bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực gắn với bảo vệ môi trường; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để ban hành các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; rà soát các cơ sở, doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện; triển khai và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; đôn đốc và thực hiện giám sát công tác quan trắc môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp; hướng dẫn các cơ sở doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định; xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan.

IMG 8282

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy -Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi cục Bảo vệ môi trường trong năm 2017. Năm 2018, đồng chí đề nghị Chi cục Bảo vệ môi trường tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước; chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác thanh tra kiểm tra môi trường; phối hợp sát sao giữa các ngành chức năng và các huyện, thành phố trong việc tổ chức hướng dẫn, xem xét, lựa chọn các dự án đầu tư, bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực găn với bảo vệ môi trường; rà soát tất cả các cơ sở, doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, xử lý thật nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp cố tình đưa dự án vào hoạt động mà không có Giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cố tình vi phạm, tái phạm; nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt đánh giá tác động môi trường; đôn đốc và giám sát công tác quan trắc môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp; rà soát, giám sát chặt chẽ kết quả quan trắc môi trường; hướng dẫn, xử lý các sự cố môi trường; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện Chương trình số 54/KH-UBND ngày 08/05/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, công tác chấp hành pháp luật vê bảo vệ môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường được Giám đốc Sở TN&MT công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 12 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho Chi cục Bảo vệ môi trường.

IMG 8294

Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT

 trao giấy khen danh hiệu”Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 2 cá nhân

Bùi Minh Khánh

Gio trai dat

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction