Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 1

Hôm qua 1

Tuần này 3

Tháng này 24

Tất cả 51314

Sáng ngày 07/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Giám đốc Sở TN&MT.

 IMG 1

Đồng chí Nguyễn Trần Anh – Phó Giám đốc Sở TN&MT

phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Thẩm định và đánh giá tác động môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai Hướng dẫn các bước thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Nội dung trao đổi gồm: Giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án; trách nhiệm của chủ dự án sau khi được phê duyệt báo cáo DTM hoặc được xác nhận bản KHBVMT; trách nhiệm của cá nhân bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm; trách nhiệm của chủ dự án sau khi đi vào hoạt động chính thức; tình hình thực hiện pháp luật về BVMT tại các cơ sở doanh nghiệp.

IMG 3

Đ/c Nguyễn Thị Hoa triển khai Hướng dẫn các bước

 thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

 2. Đồng chí Phạm Thành Long - Trưởng phòng KSON&QLCT Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai Hướng dẫn công tác kiểm soát ô nhiễm và Quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh qua các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: luật BVMT; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015. Thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc, nội dung báo cáo tuân thủ theo Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015. Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 mẫu báo cáo dành cho các khu công nghiệp. Đối tượng tần suất quan trắc Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 10/10/2016; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017. Nghị định số 19/2015/ NĐCP; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Thông tư số 36/2015/ TT_BTNMT; Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BTNMT-BYT.

IMG 5

Đ/c Phạm Thành Long Hướng dẫn công tác kiểm soát ô nhiễm

và Quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sau khi nghe giảng viên triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, các học viên tham dự Hội nghị đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến các kinh nghiệm biện pháp, giải pháp trong vấn đề môi trường. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc bảo vệ môi trường, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó cùng với các doanh nghiệp nghiên cứu đề ra phương hướng, biện pháp giải quyết khúc mắc về môi trường.

Một số hình ảnh học viên thảo luận tại hội nghị

IMG 6
IMG 7
IMG 2
IMG 4

Qua Hội nghị, đã giúp cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách môi trường của các cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao đổi những vẫn đề vướng mắc khó khăn trong việc bảo vệ mội trường, cách làm việc, quản lý của các cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt được những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, cán bộ phụ trách môi trường sẽ quản lý, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

Bùi Minh Khánh

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction