Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 72

Hôm qua 91

Tuần này 667

Tháng này 2457

Tất cả 61953

Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2020). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở TN&MT; tập thể Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đội ngũ đảng viên trong Chi bộ có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; việc triển khai thực hiện, phổ biến, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị đều thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn: Chi bộ thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ là tham mưu, giúp việc cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở về các nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về Tổ chức - Quản trị văn phòng, Kế hoạch - Tài chính và quản lý Khoáng sản. Đây là 03 lĩnh vực khác nhau, khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, khó khăn, cần phải giải quyết kịp thời. Trong khi số lượng công chức, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ có hạn, có biến động trong nhiệm kỳ do luân chuyển, điều động; Đảng viên trong Chi bộ vừa phải nghiên cứu tổ chức thực hiện công tác chuyên môn vừa nghiên cứu triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số Nghị quyết đôi khi chưa sâu sát, kịp thời; việc bố trí thời gian sinh hoạt Chi bộ được đông đủ rất khó khăn. Song, Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản đã nỗ lực vượt qua khó khăn để phấn đấu lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, XII) và Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở (TN&MT) ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục học tập và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

chibo vp ks 1

Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở (TN&MT)
 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí: Trần Đạo Hạnh - Bí thư, Đào Anh Thép - Phó Bí thư và Bùi Công Sang - Chi ủy viên, là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

chibo vp ks 2

Chi ủy Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản nhiệm kỳ 2017 – 2020

Vũ Hồng Kiên

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction