Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 65

Hôm qua 192

Tuần này 457

Tháng này 2247

Tất cả 61743

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình, chiều ngày 11 tháng 8 năm 2017, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017 - 2020). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Hòa -  TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở Sở TN&MT; Đại diện Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng ủy Sở, Ban chấp hành công đoàn, phân đoàn thanh niên Văn phòng ĐKĐĐ, cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Văn Phòng ĐKĐĐ.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở TN&MT; Đội ngũ Đảng viên có trình độ chuyên môn cao, đồng đều và luôn gương mẫu đi đầu trong công việc; hầu hết các Đảng viên đều giữ vai trò lãnh đạo trong các tổ chức, đoàn thể, các phòng, tổ chuyên môn; nội bộ Chi bộ có sự đoàn kết, thống nhất; toàn thể Đảng viên và cán bộ, viên chức trong đơn vị đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó còn có những khó khăn: đội ngũ cán bộ Đảng viên trẻ chiếm tỷ lệ lớn nên kinh nghiệm giao tiếp trong công việc còn hạn chế; do đặc thù của công việc của đơn vị, số đảng viên và quần chúng thường xuyên phải đi công tác xa đơn vị nên khó khăn cho việc sinh hoạt Chi bộ Đảng; do cơ sở vật chất còn thiếu cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Song, Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Văn Hòa -  TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở (TN&MT) ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác phát triển đảng; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

IMG 5833 sua

Đồng chí Đinh Văn Hòa -  TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí: Nguyễn Quang Trung - Bí thư, Quách Thị Thúy Hòa - Phó Bí thư và Bùi Thị Thu Hương - Chi ủy viên, là 03 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2020

IMG 5855 sua

Chi ủy Chi bộ Văn phòng ĐKĐĐ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Vũ Hồng Kiên

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction