Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 65

Hôm qua 192

Tuần này 457

Tháng này 2247

Tất cả 61743

 Ngày 3/8/2017 Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh tỉnh Hòa Bình (Ban chỉ đạo PCI) đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Đồng chí Bùi Văn Khánh  - UVTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

IMG 5680 sua

Đồng chí Bùi Văn Khánh - UVTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, Sở TN&MT đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc chuyên môn; các quy trình được cụ thể hóa, giảm bớt các giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Cán bộ, công chức có tinh thần, trách nhiệm cao trong việc hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và tham mưu giải quyết nhanh, kịp thời và đúng quy định. Nhận thức của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm của mình ngày càng nâng cao. Do đó quá trình lập các hồ sơ, thủ tục hành chính ngày càng nhanh, chính xác giúp cho cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi hơn trong quá trình xem xét, thẩm định. Qua đó, Sở TN&MT đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, tập trung giải pháp rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với quy định; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai đã đưa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường đi vào trật tự kỷ cương nề nếp cụ thể kết quả thực hiện cải cách hành chính những năm gần đây đạt được kết quả sau: Năm 2015 tổng số điểm 848,2 xếp thứ 17/20, hoàn thành nhiệm vụ; Năm 2016 tổng số điểm 948,3 xếp thứ 16/20, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các thủ tục hành chính cơ bản đã được giải quyết đúng thời gian quy định.

Để làm rõ các nội dung trong bản báo cáo, lãnh đạo các sở ngành, đã tập trung thảo luận trao đổi tháo gỡ khó khăn về những dự án còn chồng chéo về luật và quy chế phối hợp với những dự án có liên quan đến các Sở ngành với nhau nhằm cùng nhau cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh tăng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh - UVTV Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của Sở TN&MT và các Sở ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các Sở ngành cần đưa ra quy chế phối hợp cụ thể với từng dự án; tiếp tục minh bạch hóa các nội dung chuyên môn cần phải triển khai; thực hiện có hiệu quả mô hình ” Trung tâm Hành chính công tỉnh” góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao niềm tin, uy tín đối với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Vũ Hồng Kiên

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction