Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 14

Hôm qua 75

Tuần này 234

Tháng này 751

Tất cả 144848

(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 Nghị quyết nhằm đạt mục tiêu ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trường; khắc phục ô nhiễm môi trường (ÔNMT), trước hết là ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, từng bước nâng cao chất lượng môi trường; đồng thời tăng cường năng lực QLNN về BVMT.  

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững; không làm suy giảm đa dạng sinh học nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.  

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; áp dụng, tiến tới bắt buộc các cơ sở sản xuất mới phải đầu tư công nghệ sản xuất sạch, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 85% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 50% khu vực đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. 100% rác thải đô thị, rác thải y tế được thu gom, xử lý; 80% rác thải khu vực nông thôn được thu gom, xử lý; 90% rác thải nguy hại trên địa bàn tỉnh được xử lý. Khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện điều kiện sống của người dân: Phấn đấu 88% dân cư nông thôn và 99% dân cư đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu định hướng đến năm 2025.  

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, BTV Tỉnh ủy đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:  

(1) Chú trọng phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ÔNMT, khu vực ÔNMT: Thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định về BVMT trong chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án. Chú trọng lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, hạn chế thu hút dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng; kiên quyết không cho phép đưa vào hoạt động các cơ sở sản xuất không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về BVMT theo quy định.  

Tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất có nguồn phát thải lớn, nguy cơ gây ÔNMT cao; kiểm soát hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, hoạt động vận chuyển chất thải.  

(2) Khắc phục tình trạng ÔNMT nghiêm trọng – cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm: Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.Triển khai thực hiện việc khắc phục, cải tạo các khu vực ÔNMT do thuốc BVTV… Nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân xử lý, cải tạo phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm. Xem xét, thẩm định chặt chẽ các dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.  

(3) Tập trung giải quyết tốt vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt khu vực đô thị, nông thôn.  

(4) Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường.  

Nghị quyết đã đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tăng cường công tác QLNN về BVMT; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BVMT; áp dụng các biện pháp kinh tế; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về BVMT; Tạo sự chuyển biến cơ bản trong đầu tư và đa dạng hóa đầu tư cho BVMT.

(Theo  P.V (TH) - Baohoabinh.com.vn - 09/02/2017)

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction