Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 52

Hôm qua 112

Tuần này 556

Tháng này 2346

Tất cả 61842

 Ngày 06/01/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT.

Năm 2016, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn đơn vị. Tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả cơ bản như sau: Trích đo 5.052 đề nghị; trích lục 1.197 đề nghị; cấp tin 105 đề nghị; cập nhật, chỉnh lý và phân loại đưa vào lưu trữ 8.414 hồ sơ; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức được 787 hồ sơ; thực hiện đăng ký quyền sử dụng cho các thửa đất được nhà nước giao quản lý tại các  thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình theo dự toán ngân sách nhà nước giao; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được 8.333 hồ sơ; trình ký 2.743 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân do các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến khi thực hiện cấp đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký giao dịch bảo đảm được 10.406  hồ sơ; chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính được 748 hồ sơ; phối hợp theo chỉ đạo của Sở TN&MT thực hiện hủy 13.136  phôi giấy chứng nhận hỏng theo quy định.

Năm 2017, để từng bước giúp cho đơn vị đảm bảo tốt các điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành. Văn phòng Đăng ký đất đai đề xuất một số ý kiến như sau: Đối với UBND tỉnh: Bổ sung biên chế phù hợp với nghiệp vụ, chuyên môn cho đơn vị; tạo các điều kiện để đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai; quan tâm, cấp kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc và kinh phí đầu tư cho việc cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính. Đối với các Sở, ngành: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có ý kiến trả lời kịp thời và đảm bảo thời gian quy định khi nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định tại Quyết định 2498/QĐ- STNMT ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình; Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan khi thực hiện công chứng, chứng thực văn bản, hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đảm bảo theo quy định; mở các lớp tập huấn về công tác Đăng ký giao dịch bảo đảm cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đối với UBND các huyện, thành phố: Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện trong việc bổ sung thêm phòng làm việc, cử cán bộ có trình độ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sau khi tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện đảm bảo thời gian quy định. Sở TN&MT: Xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền giao bổ sung thêm biên chế cho đơn vị đảm bảo theo Đề án Vị trí việc làm Văn phòng Đăng ký đất đai; chỉ đạo các đơn vị khác có chức năng trích đo địa chính thực hiện theo đúng các quy định; chỉ đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố thực hiện công tác chỉnh lý biến động theo quy định; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành nhất là về lĩnh vực Quản lý đất đai để thống nhất thực hiện trong toàn ngành; tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị được tham gia các dự án tổng thể về Đo đạc lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ địa chính theo đúng, đủ thành phần; tổ chức, triển khai kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai để hoạt động ổn định và hiệu quả.

IMG 2652
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm 2016. Năm 2017, đồng chí đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao chất lượng công vụ, phát huy tính tự lực, tự cường, tập trung dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công việc khi được phân công; nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng những tiến bộ khoa học vào thực tiễn; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; sắp xếp, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; mở rộng quan hệ, phối hợp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IMG 2814

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - 
Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về công tác thi đua khen thưởng năm 2016, Văn phòng Đăng ký đất đai được Giám đốc Sở TN&MT tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 10 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 16 tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 55 cá nhân.

IMG 2742
Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
trao Giấy khen cho 10 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 
IMG 2716
Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Q.Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai
 trao Giấy khen cho 15 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tuyên - Chánh Văn phòng Sở TN&MT công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh cho: 2 Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai; 2 Giám đốc và 8 phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

IMG 2793
Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
 trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh cho 13 đồng chí

Đinh Sơn Lư

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction