Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 68

Tuần này 258

Tháng này 1763

Tất cả 151998

ks 2

Ảnh minh họa- nguồn: Internet

Rà soát những dự án đã được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, từ đó phân loại để quản lý là một trong những giải pháp đang được tỉnh Hòa Bình thực hiện để quản lý có hiệu quả họa động khai thác khoáng sản. Ngoài ra, đối với các dự án không triển khai, triển khai chậm hoặc khai thác trái phép, tỉnh sẽ xử lý kịp thời, triệt để…; đồng thời khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

 Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp tham gia hoạt động khoáng sản. Hòa Bình đang có 99 dự án khai thác khoáng sản có giấy phép còn hiệu lực. Trong đó chủ yếu là khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và xi măng với 94 mỏ. Ngoài ra còn có một số mỏ khoáng sản sắt, vàng, đồng, than…

     Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình, 100% đơn vị được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn đều lập hồ sơ về môi trường và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. Hàng năm, các doanh nghiệp đều thực hiện quan trắc chất lượng môi trường; Tổ chức giám sát quan trắc môi trường tại các cơ sở khai thác khoáng sản. Việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nước xả thải vào nguồn nước trong hoạt động khoáng sản được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt chú trọng đến công nghệ khai thác, các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đất, nước, không khí…

     Ông Đinh Văn Hòa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình cho biết: Về cơ bản, công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và cương quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2015 đến hết tháng 8/2015, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực 25 Giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân không tiến hành các thủ tục xây dựng cơ bản mỏ, không thực hiện các nghĩa vụ tài chính, không ký quỹ bảo vệ môi trường.

     Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn, Sở TN& MT Hòa Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh các nhóm giải pháp cụ thể như: Tăng cường việc tuyên truyền phổ biến Luật khoáng sản đến mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Hướng dẫn lập thủ tục, thẩm định cho cá tổ chức, cá nhân có đề nghị tham gia hoạt động khoáng sản trình UBND tỉnh cấp phép quy hoạch.

     Tăng cường thanh, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản; kiên quyết xử lý các đơn vị không thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động khoáng sản. Đình chỉ hoạt động, đề xuất thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với  các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản  có nguy cơ cao về mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc cho nhân dân và xã hội. Xử lý kịp thời, triệt để các tụ điểm khai thác trái phép khoáng sản.

     Thường xuyên tổ chức rà soát và thông báo cho các doanh nghiệp về thời hạn giấy phép, thông báo chấm dứt hiệu lực giấy phép. Đầu tư kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên khoáng sản; công tác nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng, chống và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tại các địa phương nhất là cấp huyện và cấp xã.

     Điều chỉnh, bổ xung, lập, phê duyệt và công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển KT- XH của tỉnh; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ  trong quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

     Hòa Bình cũng đã đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản; xây dựng chiến lược tài nguyên khoáng sản cho từng vùng miền. Đẩy nhanh tiến độ về xây dựng, quy hoạch khoáng sản theo thẩm quyền; khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(Theo B.Vân- monre.gov.vn -02/11/2015)

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction