Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 18

Hôm qua 68

Tuần này 256

Tháng này 1761

Tất cả 151996

Khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo, là nguồn của cải vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho mỗi quốc gia. Khoáng sản Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới, tài nguyên khoáng sản Việt Nam được đánh giá là rất phong phú và đa dạng do đặc điểm địa hình và khí hậu như: đá vôi, cát, đất sét, sắt, dầu khí, đồng…. Hòa Bình là một trong những tỉnh miền núi của Việt Nam có nhiều tiềm năng về tài nguyên khoáng sản. Tỉnh Hòa Bình có các loại khoáng sản chủ yếu sau: khoáng sản làm vật liệu xây dựng, làm vật liệu sản xuất xi măng, các mỏ than, kim loại, phi kim khác.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 99 dự án được cấp phép hoạt động khoáng sản đã tiến hành khai thác và đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ đủ điều kiện hoạt động. Thực hiện chương trình hợp tác về quản lý môi trường trong khai thác khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình. Trong các năm 2012, 2013 Sở Tài Nguyên và Môi trường đã được UBND tỉnh cho phép tổ chức các hội thảo quốc tế về Quản lý tài nguyên - khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2014, Viện Tự động hóa và Môi trường (IEA) đã phối hợp với Viện Đô thị sinh thái và phát triển vùng Leibniz (IOER) và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo và đề xuất dự án tổng thể: Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tỉnh Hòa Bình - một đóng góp cho phát triển bền vững tại Việt Nam” (gọi tắt là MAREX). Đây là dự án có ý nghĩa quốc tế và cần kinh phí thực hiện rất lớn. Do vậy, phía Việt Nam gồm nhiều đối tác tham gia, thống nhất giao cho Viện Tự động hóa và Môi trường (IEA) thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là đơn vị chủ trì để hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục chính thức trình Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục & Nghiên cứu Đức theo chương trình hợp tác Nghị định thư với tên nhiệm vụ Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tỉnh Hòa Bình - một đóng góp cho phát triển bền vững tại Việt Nam”. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường này đến nay đã được Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục & Nghiên cứu Đức phê duyệt, bao gồm các hạng mục chủ yếu sau:

* Các đơn vị chủ trì:

- Đơn vị chủ trì phía Việt Nam: Viện Tự động hóa và Môi trường (IEA) thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

- Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam: GS.TS. Phạm Ngọc Hồ - Viện trưởng Viện IEA.

- Đơn vị chủ trì phía CHLB Đức: Viện Nghiên cứu Đô thị sinh thái và Phát triển vùng Leibniz (IOER).

- Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Đức: GS. TS. Bernhard Muller.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (tính từ tháng 10/2015 trở đi).

* Kinh phí:

- Kinh phí phía Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp: 4.693 triệu đồng (VNĐ).

- Kinh phí do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức cấp: 550.000 EURO.

- Kinh phí do tỉnh Hòa Bình hỗ trợ dự kiến: khoảng 1.500 triệu đồng (VNĐ)

- Kinh phí phía Việt Nam chỉ cấp cho các đối tác Việt Nam tham gia Nhiệm vụ MAREX.

 - Kinh phí phía Đức chỉ cấp cho các đối tác Đức tham gia Nhiệm vụ MAREX.

* Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu là khu vực khai thác khoáng sản huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng nghiên cứu là các mỏ khai thác khoáng sản, tập trung chủ yếu vào 3 loại mỏ: đá Ciment, đá Bazan và đá xây dựng.

* Mục tiêu:

Mục đích chính của dự án là góp phần vào phát triển bền vững tại Việt Nam bằng cách cải thiện quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản. Tỉnh Hòa Bình được chọn làm trường hợp mẫu và tham chiếu nhằm cung cấp cơ sở ứng dụng rộng hơn trong khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Để đạt được mục đích chính đó, 6 mục tiêu định hướng đã được Bộ Khoa học công nghệ phê duyệt Quyết định số 522/QĐ-BKHCN và ý kiến của Hội đồng tuyển chọn họp ngày 06/6/2015 gồm có:

 1. Đánh giá được hiện trạng khai thác đá làm vật liệu xây dựng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình.

2. Đánh giá được công nghệ khai thác đá hiện nay, tiếp nhận công nghệ khai thác tiên tiến của CHLB Đức phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3. Tính toán được cán cân cung cầu và phân tích dòng vật liệu bằng việc áp dụng phương pháp mô hình hóa.

4. Tiếp nhận mô hình giám sát môi trường cho một mỏ cụ thể.

5. Các giải pháp phục hồi môi trường sau khi mỏ đóng cửa.

6. Đánh giá tác động của luật khoáng sản đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

* Nội dung của nhiệm vụ:

1. Phân tích, đánh giá, xử lý số liệu/dữ liệu, tính toán các kết quả từ điều tra khảo sát, thu thập thông tin của 35 mỏ KTKS vật liệu xây dựng tập trung vào 3 loại mỏ (Ciment, đá Bazan và đá xây dựng) trên địa bàn huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình (phục vụ cho cả 6 mục tiêu của nhiệm vụ).

2. Xây dựng báo cáo quan trắc và phân tích trong phòng thí nghiệm đối với các thành phần môi trường (khí, nước và đất) khu vực khai thác đá làm vật liệu xây dựng cho 3 mỏ điển hình (phục vụ cho mục tiêu 4 của nhiệm vụ).

3. Đánh giá chất lượng môi trường khu vực khai thác đá làm vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình theo chỉ tiêu tổng hợp (phục vụ cho mục tiêu 4 của nhiệm vụ).

4. Mô phỏng lan truyền ô nhiễm khí và bụi ra môi trường xung quanh khu vực khai thác đá làm vật liệu xây dựng (phục vụ cho mục tiêu 4 của nhiệm vụ).

5. Nghiên cứu biến động đa dạng sinh học hệ sinh thái bởi tác động của khai thác đá (3 mỏ điển hình) làm vật liệu xây dựng (phục vụ các mục tiêu 3, 6 của nhiệm vụ).

6. Đánh giá và dự báo rủi ro tai biến khu vực khai thác đá (3 mỏ điển hình) làm vật liệu xây dựng (phục vụ các mục tiêu 3, 6 của nhiệm vụ).

7. Đánh giá tiềm năng, hiện trạng và nội dung cụ thể đề xuất công nghệ khai thác hợp lý cho 3 mỏ vật liệu xây dựng nhằm phát triển bền vững (phục vụ cho mục tiêu 1, 2 của nhiệm vụ).

8. Đánh giá tác động của luật khoáng sản đối với hoạt động khoáng sản (phục vụ cho mục tiêu 6 của nhiệm vụ).

9. Xây dựng quy hoạch không gian thích hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng huyện Lương Sơn gồm 35 mỏ (phục vụ cho mục tiêu 5 của nhiệm vụ).

10. Xây dựng hệ thống bản đồ dạng GIS mô phỏng kết quả một số nội dung nghiên cứu định lượng cho 3 loại mỏ KTKS vật liệu xây dựng (phục vụ cho các mục tiêu của nhiệm vụ).

11. Thiết kế hệ thống tự động hóa quan trắc khí, bụi và vi khí hậu (phục vụ cho mục tiêu 4 của nhiệm vụ).

12. Xây dựng mô hình tính toán dự báo cung cầu, phân tích dòng vật liệu xây dựng (phục vụ cho mục tiêu 3 của nhiệm vụ).

13. Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu và giám sát CLMT (không khí, nước và đất) phục vụ quản lý khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng (phục vụ cho mục tiêu 4 của nhiệm vụ).

14. Xây dựng các giải pháp cải tạo phục hồi môi trường sau khi mỏ đá đóng cửa (phục vụ cho mục tiêu 5 của nhiệm vụ).

15. Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tối ưu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững (phục vụ cho cả mục tiêu 6 của nhiệm vụ). Việc triển khai nhiệm vụ sẽ giúp cho tỉnh Hòa Bình trong công tác quản lý khai thác khoáng sản, cũng như các giải pháp về công nghệ và cải tạo phục hồi môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững giữa khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam./.

Nguyễn Trần Anh - Phó Giám đốc Sở TN&MT

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction