Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
12317 kttv

cuc cntt

12322 isge

12413 tcdd

Thống kê truy cập

Hôm nay 50

Hôm qua 63

Tuần này 187

Tháng này 1571

Tất cả 42142

Tổng hợp tin

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

  LÃNH ĐẠO SỞ 

 Đinh Văn Hoà

Giám đốc

CQ: 0218.3852.666

DĐ: 0913.954.688

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trần Đức Thắng

P. Giám đốc

CQ: 0218.3899.898

DĐ: 0978.873.689

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nguyễn Trần Anh

P. Giám đốc

CQ: 0218.3857.688

DĐ: 0902.348.999

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Bùi Quang Điệp

 P.Giám đốc

CQ: 0218.3899.889

DĐ: 0912.299.882

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  VĂN PHÒNG SỞ

   Bùi Văn Tuyên

  Chánh VP

0218.3899.886

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Đạo Hạnh

P. Chánh VP

0218.3852.767

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  THANH TRA SỞ

   Đào Anh Thép

  Chánh TTr

0218.3852.787

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đại Anh

P. Chánh TTr

0218.3853. 377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phạm Hữu Huy

P. Chánh TTr

0218.3853. 377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 
   Bùi Thị Giới

  P.Trưởng  phòng Phụ  trách

      0218.3885.323

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Hồng Yến

P.Trưởng phòng

 0218.3885.323

yennth.tnmt@hoabinh.gov.vn 

  PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM  

  Vũ Thị Đông Hà   Trưởng phòng     0218.3894.838

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Lương Ngọc Thanh   Trưởng phòng     0218.3888.558  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG KHOÁNG SẢN

Đặng Văn Khoa

P.Trưởng phòng

 0218.3857.532

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Nguyễn Văn Ngọc

 Trưởngphòng

 0218.3853. 373

ngocnv-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Trần Mạnh Hùng

 P.Trưởng phòng

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Phạm Duy Đức

  Chi cục Trưởng

0218.3894.336

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Khắc Long

P.Chi cục Trưởng

0218.3897.395

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

   Phạm Thị Mơ  P. Chi cục Trưởng PTr 02183.3899.969

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Minh Dân

P. Chi cục Trưởng

0218.3853.385 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Doãn Quang Hưng P. Chi cục Trưởng 0218.3853.385

  hungdq.tnmt@hoabinh.gov.vn

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Kim Ngọc Toàn Phó Giám đốc PTr    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 Nguyễn Quang  Trung

Q.Giám đốc 

  0218.3602.888

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trịnh Thị Hòa

P.Giám đốc

0218.3602.955

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Đình Tuấn

 Q. Giám đốc

0218.3898. 060

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đinhn Văn Hiến

P.Giám đốc

0218.3897. 119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Nguyễn Văn Viện

  Q.Giám đốc

0218.3857. 575

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Đại Vỹ

P.Giám đốc

0218.3851.363

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Đào Xuân Hồng

P.Giám đốc

0218.3887.968

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

  Quách Tài Quỳnh

P. Giám đốc PTr

0218.2211.812

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạ Anh Tuấn 

P.Giám đốc 

0218.3852.768 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

anh22

Video hoạt động ngành

1

trung tam ky thuat1
untitled
12313 nea
12314 dgmv
12315 tainguyennuoc

12316 dosm

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction