Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 48

Hôm qua 79

Tuần này 548

Tháng này 1347

Tất cả 52668

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

  LÃNH ĐẠO SỞ 

 Đinh Văn Hoà

Giám đốc

CQ: 0218.3852.666

DĐ: 0913.954.688

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trần Đức Thắng

P. Giám đốc

CQ: 0218.3899.898

DĐ: 0978.873.689

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nguyễn Trần Anh

P. Giám đốc

CQ: 0218.3857.688

DĐ: 0902.348.999

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Bùi Quang Điệp

 P.Giám đốc

CQ: 0218.3899.889

DĐ: 0912.299.882

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  VĂN PHÒNG SỞ

   Bùi Văn Tuyên

  Chánh VP

0218.3899.886

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Đạo Hạnh

P. Chánh VP

0218.3852.767

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  THANH TRA SỞ

Vũ Thị Đông Hà  Chánh TTr 0218.3852.787 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đại Anh

P. Chánh TTr

0218.3853. 377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phạm Hữu Huy

P. Chánh TTr

0218.3853. 377

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 
   Bùi Thị Giới

  P.Trưởng  phòng Phụ  trách

      0218.3885.323

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Hồng Yến

P.Trưởng phòng

 0218.3885.323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM  

  PHÒNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Lương Ngọc Thanh   Trưởng phòng     0218.3888.558  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG KHOÁNG SẢN

  Đào Anh Thép  Trưởng phòng 0218.3857.532  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Nguyễn Văn Ngọc

 Trưởng phòng

 0218.3853. 373

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Trần Mạnh Hùng

 P.Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Phạm Duy Đức

  Chi cục Trưởng

0218.3894.336

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Khắc Long

P.Chi cục Trưởng

0218.3897.395

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nguyễn Thị Phiến P.Chi cục Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

   Phạm Thị Mơ  Chi cục Trưởng 0218.3899.969

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Minh Dân

0218.3853.385 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Doãn Quang Hưng 0218.3853.385 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Kim Ngọc Toàn Phó Giám đốc PTr  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 Nguyễn Quang  Trung

Giám đốc 

  0218.3602.555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Bùi Thị Thu Hương

P.Giám đốc

0218.3602.888 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Đinh Văn Hiến P.Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Đình Tuấn

Giám đốc

0218.3898. 060

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đặng Văn Khoa

P.Giám đốc

0218.3897. 119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Nguyễn Văn Viện

  Q.Giám đốc

0218.3857. 575

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Đại Vỹ

P.Giám đốc

0218.3851.363

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Đào Xuân Hồng

P.Giám đốc

0218.3887.968

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 Quách Tài Quỳnh

P. Giám đốc PTr

0218.2211.812

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạ Anh Tuấn 

P.Giám đốc 

0218.3852.768 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction