Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 73

Hôm qua 74

Tuần này 147

Tháng này 1341

Tất cả 149376

1412013 hoi nghi

Sáng 14/1, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)  đã tiến hành tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2013, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ghi nhận nỗ lực, kết quả của ngành trong năm qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định năm 2014 cũng như những năm tiếp theo sẽ tiếp tục là thời gian có nhiều thách thức đối với ngành Than - Khoáng sản khi điều kiện khai thác ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, nhu cầu đối với sản phẩm than sẽ ngày càng lớn, giá than đã được điều chỉnh, bù đắp được giá thành cũng là những thuận lợi không nhỏ. Vì vậy, Tập đoàn phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01, hết sức nỗ lực, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động để tăng trưởng hợp lý, bền vững.

Phó Thủ tướng cho rằng, ngành cần tăng cường quản trị chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh doanh. Gia tăng hàm lượng đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ các công trình, nhất là việc xây dựng mỏ; Tăng cường quản lý tài nguyên, kỹ thuật cơ bản, đặc biệt là tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. Đồng thời, Tập đoàn cần quán triệt là việc đẩy mạnh tái cơ cấu mà trọng tâm là hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, điều hành, quản trị chi phí, lao động tiền lương, tài chính cũng như mở rộng, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, khắc phục triệt để những vấn đề của ngành là vấn đề tai nạn lao động, bảo vệ môi trường, tiến độ một số dự án đầu tư vẫn chậm, một số dự án đầu tư chưa có sự chuẩn bị kỹ, triển khai chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu sản xuất, kinh doanh nói chung.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vinacomin Lê Minh Chuẩn cho biết, năm 2013 toàn ngành đã sản xuất được 42,6 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ được 39,1 triệu tấn than sạch, bằng 100% kế hoạch đề ra và bằng mức thực hiện trong năm 2012. Trong năm 2013, Vinacomin cũng đã sản xuất và tiêu thụ được gần 8.200 tấn tinh quặng đồng, 11.500 tấn đồng tấm, 8.850 tấn kẽm thỏi, 840 tấn thiếc thỏi và 361.000 tấn quặng sắt. Sản xuất 214.000 tấn Alumin, tiêu thụ 165.000 tấn (trong đó xuất khẩu 161.000 tấn).

Các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng than nguyên khai, than sạch và than tiêu thụ của toàn Tập đoàn đạt kế hoạch nhưng giảm nhẹ so với năm trước nhưng riêng các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, sản xuất điện và sản xuất cơ khí có tăng trưởng mạnh hơn, đều vượt từ 8-36% so với kế hoạch năm và mức của năm qua.

Cũng trong năm 2013, Vinacomin đã chuyển đổi xong mô hình 6 công ty TNHH MTV sản xuất than thành Chi nhánh thuộc Công ty mẹ. Các đơn vị đã hoạt động ổn định theo mô hình mới kể từ ngày 1/8/2013. Tập đoàn cũng đã và đang triển khai các thủ tục cổ phần hóa 3 doanh nghiệp, các đơn vị khác đang thực hiện tái cơ cấu theo Đề án đã được phê duyệt.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Minh Chuẩn đã đề ra kế hoạch cho năm 2014. Theo đó, Vinacomin đề ra chỉ tiêu khai thác 37,7 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than lộ thiên đạt 17,3 triệu tấn, than hầm lò đạt 20,0 triệu tấn. Sản lượng than tiêu thụ năm 2014 đạt 35 triệu tấn, tiêu thụ trong nước đạt 27 triệu tấn; 8 triệu tấn than dành cho xuất khẩu.

Theo http://www.monre.gov.vn/

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction