Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 0

Hôm qua 81

Tuần này 0

Tháng này 1998

Tất cả 91054

KS
Thứ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo

Sáng 13/2/2014, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã làm việc với Tổng cục Địa chất & Khoáng sản về thực hiện nhiệm vụ xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước. Cùng làm việc có lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ và một số đơn vị có liên quan.

Ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS cho biết: Triển khai nhiệm vụ này từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 2/2014, Tổng cục đã giao cho 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục thực hiện 72 nhiệm vụ. Kết quả, 21 nhiệm vụ đã được Bộ phê duyệt với số tiền 509.710.704.300 đồng; trong đó có 17 nhiệm vụ doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước 434.573.890.300 đồng, 4 doanh nghiệp chưa thực hiện với tổng số tiền 75.136.814.000 đồng; 16 nhiệm vụ đã được Tổng cục ĐC&KS thẩm định trình Bộ TN&MT với số tiền 121.991.302.603 đồng, 35 nhiệm vụ đang được các đơn vị thực hiện. Có thể nói, công tác này đã được Tổng cục tập trung chỉ đạo nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, số tiền thực thu vẫn thấp so với dự kiến.

 Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ tăng thu cho ngân sách, ngày 30/9/2013, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 3775 về việc Ủy quyền thẩm định kết quả xác định tiền hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản của Nhà nước; trong đó giao Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và ký thừa ủy quyền phê duyệt kết quả xác định tiền hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

 Theo đó, Tổng cục ĐC&KS đã xây dựng “Quy trình thẩm định, phê duyệt kết quả xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước”; đồng thời có Tờ trình số 2789 về việc thành lập Hội đồng thẩm định và ký thừa ủy quyền phê duyệt kết quả xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Đây là vấn đề mới, quy trình tính toán phức tạp với nhiều ý kiến khác nhau, vì thế cần phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để Bộ có quyết định ban hành Quy trình kỹ thuật và được bố trí kinh phí hoạt động. Thứ trưởng chỉ đạo: Văn bản này cần tập trung giải quyết các vấn đề về Quy trình kỹ thuật, bố trí các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau vào Hội đồng thẩm định, kinh phí cho hoạt động của các thành viên.

Các thành viên của Hội đồng phải am hiểu chuyên môn, có trách nhiệm. Ngoài ra, cần có kinh phí để họ hoạt động hiệu quả. Tổng cục chịu trách nhiệm tính toán kinh phí chi trả kết quả sử dụng số liệu, thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản, lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp của từng lĩnh vực trước khi trình Hội đồng thẩm định xem xét, Hội đồng thẩm định các tính toán của Tổng cục trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Việc kiện toàn Hội đồng với các thành viên nêu trên cần được đẩy nhanh theo xu hướng tinh giản, có chất lượng và bổ sung thêm “thành viên mở” là các doanh nghiệp có liên quan trong từng lĩnh vực hoạt động (để lấy ý kiến phản biện).

                              Theo http://www.monre.gov.vn/

Gio trai dat

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction