Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 23

Hôm qua 78

Tuần này 23

Tháng này 1184

Tất cả 142526

Ngày 8/4, tại Hà Nội,Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ Đốc Phục LâmADRA Việt Nam và ADRA Lào đồng tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là kết quả đạt được từ dự án “Tập huấn và triển khai các biện pháp thích ứng môi trường với biến đổi khí hậu cấp khu vực Đông Nam Á” (SEA: REACTI).

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Anh Thịnh - Giám đốc ADRA Việt Nam cho biết, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang trở thành mối lo chung của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào. Vấn đề chủ động thích ứng thay vì bị động trước những tác động lớn của BĐKH đã đặt ra nhiều thách thức đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và cộng đồng. “Hội thảo với 11 tham luận xoay quanh ba vấn đề chính: Trách nhiệm xã hội của lĩnh vực tư nhân đối với BĐKH, nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH và biến chính sách từ cấp vĩ mô thành các dự án cụ thể sẽ giúp các nhà quản lý tìm ra phương thức giúp người dân vùng nông thôn có đầy đủ công cụ để xây dựng các kế hoạch cho tương lai khi phải đối mặt với BĐKH”, ông Nguyễn Anh Thịnh nói.

Báo cáo dự án SEA: REACTI được triển khai tại Lào, ông Phoutthavy Vorachit - Quản lý dự án cho biết, dự án được thực hiện thí điểm tại huyện Mok Mai, tỉnh Xiêng Khoảng. Trước nguy cơ BĐKH có thể gây giảm sản lượng nông nghiệp, thiếu nước, dự án SEA: REACTI đề ra cách thức thay đổi giống cây trồng, vật nuôi, cải thiện vườn nhà, xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH.

Tại Việt Nam, dự án được thực hiện tại phường Thới An Đông – Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Đây là vùng trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nắng nóng và sạt lở đất. Theo khảo sát, người dân nơi đây vẫn còn thiếu nhận thức về BĐKH và các biện pháp ứng phó. Do vậy, từ tháng 6/2013 đến tháng 2/2014, ADRA cùng với Văn phòng công tác BĐKH Cần Thơ đã tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề BĐKH, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em, phụ nữ và người nghèo ở nông thôn. Kết quả của dự án là đã xây dựng được 3 đĩa CD kiến thức chung về BĐKH, 3 pano lớn đặt lại các điểm giao thông trung tâm vùng dự án, 200 cuốn cẩm nang về chuẩn bị và giảm nhẹ ảnh hưởng của lũ lụt và bão, 1000 quạt tay với thông điệp ứng phó BĐKH, 2.800 lịch treo tường với thông điệp bảo vệ trẻ em, xây dựng 139m bờ bè chống sạt lở, xây dựng 153 nhà vệ sinh, cung cấp 200 cặp phao cho học sinh trên địa bàn. “Đáng mừng nhất là 100% người tham gia tập huấn đều cho biết, họ tự tin áp dụng kiến thức và kỹ năng được tập huấn vào công việc thường ngày. Chương trình này sẽ được nhân rộng tại một số địa phương ở miền Tây”, ông Nguyễn Chí Hiếu - Cán bộ chương trình cấp cao, ADRA Việt Nam chia sẻ.

Trao đổi tại hội thảo, các chuyên gia đến từ ADRA Úc, tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, tổ chức Phát triển Hà Lan, cán bộ chính sách của UNDP, tổ chức Nông lương thế giới (FAO), tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ), tổ chức Oxfam…đều cho rằng, cần phải phát triển nông nghiệp thích ứng thông minh với BĐKH, kết nối chặt chẽ giữa địa phương với chương trình quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH. Đặc biệt, cần coi trẻ em cũng là một đối tượng quan trọng tham gia vào việc thích ứng với khí hậu đang biến đổi vô cùng phức tạp. Để hỗ trợ người dân ứng phó với BĐKH, không chỉ cần sự hỗ trợ của Chính phủ, địa phương, các tổ chức nước ngoài mà khu vực doanh nghiệp tư nhân cũng cần thể hiện trách nhiệm xã hội của mình trong việc góp sức cùng cộng đồng ứng phó với BĐKH, đạt được sự phát triển bền vững của quốc gia.

25370 img 0612
Các đại biểu trao đổi thảo luận

Theo http://www.monre.gov.vn/

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction