Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 12

Hôm qua 54

Tuần này 564

Tháng này 1758

Tất cả 149793

21501 1
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ngày 18/1, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (NXB) đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tới dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản - Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn An Tiêm.
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết, Tổng Giám đốc NXB TN-MT & Bản đồ Việt Nam Nguyễn Chân Huyền cho biết: Năm 2012 là năm các doanh nghiệp trong và nước gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên NXB TN-MT và Bản đồ Việt Nam đã nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
NXB đã thành lập, biên tập, xuất bản, in, phát hành nhiều loại bản đồ, quả cầu, sách, tài liệu chuyên ngành phục vụ trực tiếp 7 lĩnh vực tài nguyên - môi trường, phục vụ nhu cầu xã hội. Các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản được các đối tác, cũng như người dân đánh giá cao. Công tác biên tập sách là mảng mới được đầu tư nhưng đã đạt một số kết quả nhất định…
Nhà xuất bản đã hoàn thành 100% kế hoạch Nhà nước giao và Nhà nước đặt hàng với các công trình như: Thành lập và chế in bản đồ địa hình Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000; xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ phục vụ công tác thành lập bản đồ; biên tập, in, phát hành sách giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy thuộc khu vực miền núi Bắc Bộ…
Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng hoàn thành các kế hoạch tự cân đối các bản đồ địa giới hành chính, du lịch và các bản đồ chuyên ngành khác…
Tổng Giám đốc Nguyễn Chân Huyền cho biết: Năm 2013, NXB sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước giúp Bộ TN&MT theo dõi hoạt động xuất bản bản đồ, xuất bản phẩm trong và ngoài ngành TN&MT, phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý các xuất bản phẩm có nội dung trái với quy định của Nhà nước, Luật Xuất bản, Nghị định về đo đạc - bản đồ. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất  kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in ấn, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho 7 lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Để tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNVC, NXB sẽ tiến hành lập dự án đầu tư dây chuyền sản xuất quả địa cầu. NXB cũng kiến nghị với lãnh đạo Bộ TN&MT, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, các đơn vị trong Bộ quan tâm hơn, tạo điều kiện giao các nhiệm vụ về thành lập và chế in bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, xây dựng CSDL địa lý, xuất bản, in và phát hành các loại tài liệu, sách…
 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển biểu dương những thành tích mà NXB TN-MT& Bản đồ Việt Nam đã đạt được. “Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hàng nghìn doanh nghiệp đã phải giải thể nhưng NXB đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các sản phẩm làm ra đều đảm bảo chất lượng và được thị trường đón nhận. Đây là nỗ lực lớn của lãnh đạo cán bộ công nhân viên NXB”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh.
Năm 2013 - năm bản lề của kế hoạch 2011 -2103, vì thế, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo, NXB phải quan tâm hơn nữa tới việc tìm kiếm, phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Là doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, NXB cần nghiên cứu có kế hoạch đưa sản phẩm phục vụ không chỉ trong nước mà cả thị trường nước ngoài.
Thứ trưởng cũng tán thành việc quan tâm đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ của NXB để đứng vững trên thị trường trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Ngoài ra, để Công ty phát triển bền vững, theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, mọi hoạt động của NXB cần phải được công khai minh bạch.

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction