Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 120

Tuần này 366

Tháng này 1324

Tất cả 164187

Ngày 02/4/2021, Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ký Giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị trong Khối. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh.
IMG 3822
Toàn cảnh Hội nghị
Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật tỉnh gồm có 7 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNN, Sở Xây dựng và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh. Trưởng khối thi đua năm 2021 là Sở Tài nguyên và Môi trường.
Những năm qua, các đơn vị đã tổ chức, duy trì các hoạt động phong trào thi đua nền nếp với nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng. Tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2021 là năm kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua chuyên đề năm 2021 do các cấp phát động. Khối thi đua các Cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật hưởng ứng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với những nội dung: Tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021.
IMG 3829
Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng
phát biểu và chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh ghi nhận, chúc mừng những thành tích Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật tỉnh đạt được trong năm 2020. Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ và các nội dung đề ra trong giao ước thi đua năm 2021, đồng thời đề nghị các đơn vị Khối thi đua các Cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, thiết thực; làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất đúng, trúng kịp thời giúp HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021.
IMG 3850
Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật
Ký giao ước thi đua năm 2021
Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, trước sự chứng kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các đơn vị trong Khối thi đua đã thông qua, ký cam kết thực hiện tại Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021.

Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction