Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 120

Tuần này 366

Tháng này 1324

Tất cả 164187

Chiều ngày 10/3/2021, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; công tác quản lý Nhà nước và tình hình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan.
IMG 3744
Đ/c Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Theo báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Sở TN&MT. Năm 2020, ngành TN&MT đã Triển khai hoàn thành vượt kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020, đã thông qua tại Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; Trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt danh mục các chủ sở hữu hồ, đập chứa nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phải thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 21/12/2020; Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cớ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Mai Châu, được UBND tỉnh phê quyệt tại Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 23/10/2020; Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 21/7/2020; Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 30/7/2020; Rà soát, đề xuất UBND tỉnh tước quyền sử dụng giấy phép, thu hồi, cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản của các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản nhưng hoạt động không hiệu quả, không triển khai hoạt động, không thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Tính và phối hợp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, đạt trên 112 tỷ đồng vượt kế hoạch được giao là 17 tỷ (117%); Phối hợp với Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính tiền đối với các dự án nhà ở thương mại, đấu giá quyền sử đất để thu ngân sách Nhà nước, đạt 1.117,93 tỷ đồng vượt kế hoạch được giao là 16,73 tỷ đồng (101%); Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định đươc 45 tỷ đồng vượt kế hoạch được giao là 15 tỷ (150%); Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đảm bảo theo chỉ tiêu giao; Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đảm bảo theo chỉ tiêu giao.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản nhất trí với báo cáo đã được trình bày và ghi nhận những kết quả đã đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất của Sở TN&MT, đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm giúp sở tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.
IMG 3796
Đ/c Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh
kết luận buổi làm việc
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đề ra là "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển”, phương châm "xanh - xanh hơn - xanh hơn nữa”, do vậy ngành TN&MT có vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy đề ra là cải cách hành chính, GPMB và cải thiện môi trường đầu tư thì ngành TN&MT cần coi trọng thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; rà soát các dự án sử dụng đất không triển khai, có giải pháp thu hồi; tham mưu xây dựng quy chế GPMB, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, nhà đầu tư, kể cả người dân; tham gia xây dựng quy chế lựa chọn nhà đầu tư. Ngành cần xác định công tác quản lý đất đai là vô cùng quan trọng, bởi hiện nay có tới 95% đơn thư khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai. Thực tế cho thấy, muốn GPMB thuận lợi thì phải làm tốt công tác quản lý đất đai, công tác quy hoạch, định giá đất. Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng quy hoạch sử dụng đất có tầm nhìn giai đoạn 5 năm, 10 năm và xa hơn nữa, phục vụ thu hút các dự án vào tỉnh. Ngoài việc đề nghị Sở TN&MT có kế hoạch bảo vệ môi trường, nguồn nước,... đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngành đặc biệt quan tâm tới công tác khoáng sản, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm. Đồng thời, chú trọng vấn đề xử lý rác thải theo hướng bảo vệ môi trường, đảm bảo cuộc sống người dân... Song song với nhiệm vụ trên, Sở TN&MT phải luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong việc phục vụ Nhân dân, vì mục tiêu phát triển của tỉnh.
IMG 3766
Toàn cảnh buổi làm việc
Thu Hà

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction