Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 12

Hôm qua 120

Tuần này 367

Tháng này 1325

Tất cả 164188

Chiều ngày 01/03/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ). Tham dự và trao quyết định có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Trần Đạo Hạnh - Chánh Văn phòng Sở; cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ thuộc VPĐKĐĐ.


20210301 143955
Đ/c Trần Đạo Hạnh – Chánh Văn phòng Sở
công bố các quyết định điều động
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đạo Hạnh – Chánh Văn phòng Sở đã công bố 04 quyết định: Quyết định số 74/QĐ-STNMT ngày 26/02/2021 của Sở TN&MT về việc điều động ông Bùi Đức Việt, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lương Sơn thuộc VPĐKĐĐ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc VPĐKĐĐ; Quyết định số 75/QĐ-STNMT ngày 26/02/2021 của Sở TN&MT về việc điều động ông Bùi Đức Hiếu, Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lương Sơn thuộc VPĐKĐĐ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính thuộc VPĐKĐĐ; Quyết định số 76/QĐ-STNMT ngày 26/02/2021 của Sở TN&MT về việc điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đà Bắc thuộc VPĐKĐĐ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lương Sơn thuộc VPĐKĐĐ; Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 26/02/2021 của Sở TN&MT về việc điều động ông Đỗ Đức Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hòa Bình thuộc VPĐKĐĐ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lương Sơn thuộc VPĐKĐĐ.
IMG 3053
Đ/c Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu và trao quyết định bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận quyết định điều động: Tăng cường nâng cao chất lượng công vụ và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phát huy trình độ, năng lực, sở trường cùng tập thể lãnh đạo, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
IMG 3040
Đ/c Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
trao các quyết định điều động
Thay mặt các đồng chí được trao quyết định, đồng chí Đỗ Đức Hải - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lương Sơn trân trọng cảm ơn đến lãnh đạo Sở, lãnh đạo VPĐKĐĐ đã tin tưởng giao trọng trách và xin hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
IMG 3065
Đ/c Đỗ Đức Hải - Phó Giám đốc phụ trách
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lương Sơn
20210ggg
Toàn cảnh Hội nghị
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction