Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 125

Hôm qua 242

Tuần này 1414

Tháng này 4679

Tất cả 177619

Ngày 26/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (Hệ thống) của Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình (Công ty) tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tham gia Đoàn kiêm tra có đại diện: Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Quan trắc TN&MT; Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Công ty; cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An. Đồng chí Nguyễn Thị Phiến – Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường làm trưởng đoàn.
20210126 084826
Toàn cảnh buồi làm việc
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại chỗ:
1. Kiểm tra vị trí quan trắc: đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 50;
2. Tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống;
3. Các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của Hệ thống.
4. Độ chính xác tương đối của Hệ thống thông qua hoạt động quan trắc đối chứng.
5. Công tác vận hành Hệ thống (nhân lực quản lý vận hành, hồ sơ quản lý, ..)
Các thông số quan trắc khí thải tại Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình gồm: CO, Nox, SO2, O2, FLOW, Temp, PM, HCL, Pressure.
20210126 085335
Đ/c Nguyễn Thị Phiến, trưởng đoàn kiểm tra
Kết luận buổi làm việc
         Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chứng tại hiện trường, tổng hợp các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên trong đoàn, kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Phiến - thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra; Công ty đã quan tâm đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình cần sớm thực hiện hoàn thành một số nội dung sau:   
Thực hiện đầy đủ các nội dung bảo đảm và kiểm soát chất lượng của hệ thống theo quy định tại Điều 55, Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017.
Nâng cấp đường truyền dữ liệu đảm bảo ổn định, bổ sung tín hiệu truyền camera giám sát về Sở TN&MT, Trong trường hợp xảy ra sự cố, đường truyền gián đoạn, mất tín hiệu quá 12h, Công ty cần có báo cáo bằng văn bản về Sở TN&MT.
Công ty phải chuyển giao tài khoản và mật khẩu truy cập của Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục của Công ty cho Sở TN&MT theo quy định tại điểm G khoản 1 điều 57 Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, chủ động kết nối, phối hợp với Sở TN&MT trong quá trình vận hành.
Hoàn thiện báo cáo hệ thống quan trăc khí thải tự động, liên tục đáp ứng theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT trước ngày 10/3/2021. Sau khi hoàn thành, đề nghị công ty báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường đê được xem xét, xác nhận, dán tem niêm phong theo quy định.          
Đại diện Lãnh đạo Công ty, ông Mai Xuân Đức tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của thành viên đoàn và nhất trí Kết luận của Đoàn công tác. Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và sẽ triển khai thực hiện theo kết luận của Đoàn kiểm tra./.
Đinh Sơn Lư

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction