Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 131

Hôm qua 242

Tuần này 1420

Tháng này 4685

Tất cả 177625

Chiều ngày 11/01/2021, Chi cục Quản lý đất đai (CCQLĐĐ) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở TN&MT và đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.
IMG 2574
Toàn cảnh Hội nghị
            Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo CCQLĐĐ báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, CCQLĐĐ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được giao tham mưu đề xuất; tham mưu giúp Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai (công tác Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thống kê kiểm kê đất đai..). Kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung về đất đai trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Đề xuất lãnh đạo Sở các Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường các nội dung lập, trình duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện; ban hành quy định hồ sơ và thủ tục trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, CMĐ sử dụng đất…
Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đã giải quyết xong 31 hồ sơ thu hồi đất; giải quyết xong 114 hồ sơ Hồ sơ giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 206,108 ha; giải quyết xong 251 hồ sơ Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất với diện tích 2.286,7 ha; Chuyển đổi hình thức sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn diện tích thuê đất, gia hạn thuê đất 11 tổ chức, diện tích 307,2 ha; chuyển thông tin sang Cục Thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất 227 tổ chức, diện tích 194,638 ha; ký hợp đồng thuê đất mới, ký lại hợp đồng 56 tổ chức, diện tích 394,2 ha; cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất, bổ sung tài sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  cho 105 tổ chức.
Công tác đăng ký thống kê đất đai: tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư: Thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 18 dự án với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB là 246,1 tỷ đồng; Phê duyệt hỗ trợ khác để bồi thường, hỗ trợ GPMB 12 dự án; phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn các huyện, thành phố. Đôn đốc UBND và Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm (Hồ Cánh Tạng, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Cầu Hòa Bình 2, đường 12 B kết nối đường Hồ Chí Minh...)
Công tác định giá đất: Công tác định giá đất đã đề xuất thực hiện được thực hiện kịp thời, đảm bảo các quy định phục vụ nhiệm vụ thu ngân sách UBND tỉnh, HĐND tỉnh giao và việc thực hiện cá dự án đầu tư (các dự án thuê đất). Công tác xây dựng điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2020-2024 đề xuất thực hiện theo quy định đảm bảo yêu cầu phù hợp thực tế tạo đà phát triển kinh tế - kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.
IMG 2583
Đc Trần Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu và chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của CCQLĐĐ trong năm 2020. Đồng thời chỉ đạo CCQLĐĐ cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020 và giao các nhiệm vụ năm 2021 cho CCQLĐĐ như sau:
Tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi về công tác quản lý đất đai trong và ngoài tỉnh.
Tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao, đảm bảo về chất lượng chuyên môn, đúng tiến độ được giao.
Tiếp tục tham mưu giúp cho Ban chỉ đạo công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ BTGPMB và HTTĐC của các dự án trên địa bàn tỉnh.
Tập trung đôn đốc, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách nhà nước theo nhiệm vụ được giao.
Năm 2020, với những thành tích đã đạt được, CCQLĐĐ được Giám đốc Sở TN&MT công nhận các danh hiệu:
- Đối với tập thể Chi cục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến",
- Đối với cá nhân: 13 công chức đạt danh hiệu "Lao dộng tiên tiến" trong đó có 02 công chức đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".
IMG 2593
Đc Trần Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở TN&MT
trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 cá nhân
Đinh Sơn Lư

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction