Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 43

Hôm qua 39

Tuần này 43

Tháng này 1349

Tất cả 156955

Ngày 08/01/2021, Chi cục Bảo vệ môi trường (CCBVMT) trực thuộc Sở TN&MT (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.
IMG 2536

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo CCBVMT báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; CCCBVMT đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo trong công việc cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể đơn vị. Tập thể cán bộ, công chức CCBVMT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Cụ thể: Chi cục Bảo vệ môi trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở và UBND tỉnh về công tác Quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Đối với Công tác Thẩm định và ĐTM:  Xem xét, thẩm định hồ sơ báo cáo ĐTM, phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho 56 dự án;  xem xét hồ sơ, trình thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 09 dự án; tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm đối với 17 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM do Bộ TN&MT phê duyệt đối với 04 dự án, thẩm định hồ sơ và trình sở Cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT cho 01 dự án.
Công tác Kiểm soát ô nhiễm và Quản lý chất thải: Đôn đốc, thực hiện giám sát quan trắc môi trường được 387 lượt cơ sở, doanh nghiệp; tổng hợp, thống kê tình hình quản lý chất thải nguy hại của các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục môi trường; thẩm định cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH cho 10 đơn vị; Thẩm định, Thông báo chấp thuận nội dung đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho 9 đơn vị; ban hành văn bản phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, phân loại danh sách các cơ sở, doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường; đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở doanh nghiệp lắp đặt hệ thống, thiết bị và truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức nghiệm thu, đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục từ các cơ sở doanh nghiệp và truyền về Bộ TN&MT đảm bảo theo quy định; lập tổ kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải của một số đơn vị.
Công tác kiểm tra và phối hợp thanh kiểm tra: Năm 2020, Chi cục đã tiến hành kiểm tra được 24/60 cơ sở, doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất, theo phản ánh của đường dây nóng, báo chí, cử tri
Công tác Thông tin, truyền thông: Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2020; trình UBND tỉnh và tổ chức triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2020 trên địa bàn; xây dựng kế hoạch đào tạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính nông nghiệp, địa chính môi trường cấp xã năm 2021; thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.
 IMG 2559
Đc Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu và chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của CCBVMT trong năm 2020. Đồng thời chỉ đạo CCBVMT cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020 và giao các nhiệm vụ năm 2021 cho CCBVMT như sau:
            - Tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao và đảm bảo về chất lượng chuyên môn, đúng tiến độ được giao.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính. Cụ thể, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác đánh giá tác động môi trường, bảo đảm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao chất lượng quan trắc môi trường; thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng hệ thống quan trắc môi trường tự động và liên tục.
- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt hệ thống, thiết bị và truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục về Sở TN&MT theo đúng thời gian quy định.
- Đôn đốc thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
Năm 2020, với những thành tích đã đạt được, CCBVMT được Giám đốc Sở TN&MT công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng:
- Đối với tập thể: CCBVMT được Giám đốc Sở TN&MT công nhận các danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến" cho 04 tập thể, hiện Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đã đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Tập thể Chi cục năm 2020.
- Đối với cá nhân: 14 công chức và người lao động (100%) đạt danh hiệu "Lao dộng tiên tiến" trong đó có 02 công chức đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".
IMG 2560
Đc Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 03 tập thể
IMG 2571
Đc Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 đồng chí
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction