Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 125

Hôm qua 242

Tuần này 1414

Tháng này 4679

Tất cả 177619

Ngày 04/01/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) trực thuộc Sở TN&MT (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc LongPhó Giám đốc Sở TN&MT.
202101041
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã được nghe lãnh đạo TTCNTT báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; TTCNTT đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo trong công việc cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể đơn vị. Tập thể cán bộ, viên chức TTCNTT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Cụ thể:
Công tác Phát triển công nghệ: Quản lý trang Website của Sở; trang Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình thuộc Sở TN&MT; viết, thu thập, tổng hợp, trình duyệt và đăng tải lên Website của Sở với 36 bài viết; 287 văn bản (2.398 trang); 538 tin đăng lại; 101 ảnh; 21 thủ tục hành chính; 02 banner về hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ công quốc gia; Tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở TN&MT năm 2020 cơ bản đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra; Tham mưu xây dựng và trình Sở ký ban hành 33 văn bản đảm bảo thời gian và chất lượng; Tham gia góp ý 08 dự thảo đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu; Xây dựng và trình lãnh đạo đơn vị ký ban hành 08 văn bản; Mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng phần mềm Microstation V8 cho công chức, viên chức ngành TN&MT tỉnh Hòa Bình đảm bảo chất lượng, hoàn thành vượt thời gian theo kế hoạch đề ra; Quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc và cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; Quản lý máy chủ kho dữ liệu dạng số tài liệu lưu trữ ngành TN&MT hoạt động ổn định đảm bảo cho việc khai thác hiệu quả; Tiếp nhận trang thiết bị, phần mềm CSDL quan trắc môi trường tự động liên tục và vận hành thử nghiệm hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục…
Công tác Dữ liệu và Lưu trữ: Nhận bàn giao: 736 hồ sơ của Chi cục Quản lý đất đai; 30 hồ sơ và 02 báo cáo của Chi cục Môi trường; 05 hồ sơ của Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; 02 hồ sơ của Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; 2,5 mét giá của Đảng ủy Sở TN&MT; Phân loại, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận bàn giao từ các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở được 21,8 mét giá; Cung cấp thông tin, dữ liệu TN&MT cho 185 lượt  khách hàng (169 hồ sơ); Giao, nhận tài liệu, nghiệm thu sản phẩm kho dữ liệu dạng số tài liệu lưu trữ ngành TN&MT theo kế hoạch năm 2020; Cung cấp hồ sơ giao đất, thuê đất và tài liệu đo đạc địa chính để phối hợp thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin: “Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung về hồ sơ giao đất, thuê đất, tài liệu đo đạc địa chính của lĩnh vực TN&MT thuộc Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020” theo Công văn số 1073/STTTT-CNTT ngày 13/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình…
092414
Đồng chí Nguyễn Khắc LongPhó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Long – Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của TTCNTT trong năm 2020. Đồng thời chỉ đạo TTCNTT cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020 và giao các nhiệm vụ năm 2021 cho TTCNTT như sau:
Tăng cường tham mưu, đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT trong đó, gồm công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành…;
Đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài TN&MT cho Trung tâm Công nghệ thông tin;
Ra văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện cung cấp bài viết lên website Sở;
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu về TN&MT.
Năm 2020, với những thành tích đã đạt được, TTCNTT được Giám đốc Sở TN&MT công nhận các danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 04 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 07 cá nhân.
101129
Đồng chí Nguyễn Khắc LongPhó Giám đốc Sở TN&MT
trao danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 03 tập thể
101209
Đồng chí Nguyễn Khắc LongPhó Giám đốc Sở TN&MT
trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân
Thu Hà

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction