Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 39

Hôm qua 39

Tuần này 39

Tháng này 1345

Tất cả 156951

Ngày 26/12/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể viên chức, người lao động của VPĐKĐĐ. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại diện lãnh đạo Cục Thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố;  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
IMG 2439
 Đ/c Nguyễn Quang Trung – Giám đốc VPĐKĐĐ
khái mạc Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo VPĐKĐĐ báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, mặc dù có những khó khăn chung do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở TN&MT; của Đảng bộ Sở, có sự phối hợp của các phòng chuyên môn của Sở; sự phối hợp tạo điều kiện của các đơn vị liên quan từ cấp huyện tới cấp xã, các chủ đầu tư cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể đối với nhiệm vụ chuyên môn:
Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động; Lưu trữ, bảo quản, khai thác Hồ sơ địa chính; Sắp xếp tài liệu, hồ sơ địa chính: Đến nay các Chi nhánh đã thực hiện tốt việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính với hơn 28.000 hồ sơ; gửi thông báo chỉnh lý biến động đối với 239 trường hợp của tổ chức; sắp xếp tài liệu, hồ sơ địa chính dạng giấy tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố được 176.743 hồ sơ, tương đương 853.04 mét giá.
Công tác Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính: Hiện tại việc vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc được triển khai thực hiện khá tốt. Hệ thống đường truyền đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn. Năm 2020 đã thực hiện kiểm tra cập nhật 615 trường hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính (bao gồm các loại hồ sơ: giao dịch bảo đảm, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cấp đổi cấp lại, tách hợp thửa, phân chia quyền và thay đổi địa chỉ). Công tác xây dựng cở sở dữ liệu địa chính xã Lạc Hưng và Lạc Lương huyện Yên Thủy: Chuẩn bị các nội dung cho việc tích hợp vào hệ thống.
Công tác Đăng ký quyền sử dụng đất: Đăng ký vào Sổ cấp giấy chứng nhận cho 4.428 tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện xong 1.760 hồ sơ; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với với 23.552 hồ sơ; đăng ký giao dịch bảo đảm với 10.634 hồ sơ; chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện xong 16.804 hồ sơ. Thực hiện in 91 phiếu chuyển (662 giấy chứng nhận) theo phiếu chuyển in giấy chứng nhận của Chi cục Quản lý đất đai và phòng TN&MT các huyện, thành phố. Thực hiện xong 3.629 đề nghị trích lục; Tiếp nhận và thực hiện xong 167 phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu đất đai; quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận, trang bổ sung Giấy chứng nhận, cấp phát 12.250 phôi Giấy chứng nhận, 4.400 trang bổ sung). Tập hợp, quản lý các phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng báo cáo Sở TN&MT 7.081 phôi.
Các hoạt động dịch vụ: Thực hiện xong 8.364 đề nghị trích đo; thực hiện xong 19 đề nghị cắm mốc.
Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp đã thảo luận, phát biểu để làm rõ những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
IMG 2360
Đ/c Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của VPĐKĐĐ trong năm 2020. Đồng thời chỉ đạo VPĐKĐĐ cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020 và giao các nhiệm vụ năm 2021 cho VPĐKĐĐ như sau: 
Tăng cường giám sát, kiểm tra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của viên chức, người lao động trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
VPĐKĐĐ nghiên cứu đưa ra quy định cụ thể về thời gian thực hiện khi có đề nghị trích đo.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp thực hiện các biện pháp phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức truy cập, nộp hồ sơ trên hệ thống (mức độ 3, 4) thay thế cho cách thức thực hiện thủ tục hành chính công truyền thống.
Chuẩn bị tốt các điều kiện khi chuyển sang cơ chế tự chủ, đảm bảo hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Nghiên cứu và chủ động tham mưu cho Sở về các nội dung liên quan đến Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.
20201226 081329
Toàn cảnh Hội nghị
            Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động và tập thể các phòng chuyên môn, các Chi nhánh VPĐKĐĐ, năm 2020 đã đạt kết quả thi đua khen thưởng như sau:
IMG 2393
Đ/c Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”cho các tập thể đạt danh hiệu
 
Tập thể: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đánh giá mức độ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2020”; 15 Tập thể (Văn phòng Đăng ký đất đai, 4 phòng chuyên môn, 10 Chi nhánh) được Giám đốc Sở TN&MT khen tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến".
IMG 2430
Đ/c Nguyễn Trần Anh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các đồng chí đạt danh hiệu
 
Cá nhân: Có 18 viên chức với 03 giải pháp công tác đề nghị Hội đồng đánh giá của Sở công nhận. 28 viên chức được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; có 66 viên chức được Giám đốc Sở khen tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 11 viên chức được khen danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Đồng chí Giám đốc đơn vị đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction