Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 128

Hôm qua 242

Tuần này 1417

Tháng này 4682

Tất cả 177622

            Ngày 15/10/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thực hiện Cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn.
IMG 1707
Toàn cảnh buổi giám sát
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT đã báo cáo đoàn giám sát về việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của Sở TN&MT giai đoạn 2017 - 2020. Trong thời gian qua, Sở TN&MT đã thực hiện niêm yết công khai 120 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đất đai, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Môi trường, Khí tượng thuỷ văn, Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên trang Thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở TN&MT. Triển khai thủ tục hành chính mức độ 3,4: Sở TN&MT đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo lĩnh vực, ngành quản lý, đề xuất lựa chọn, bổ sung 9 nhóm thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3. Công khai tên và số điện thoại của các cá nhân, lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo các công việc thuộc các lĩnh vực để giúp cho các tổ chức và cá nhân đến làm việc được thuận lợi. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những quy định, thủ tục hành chính. Hiện tại 100% TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 100% TTHC được cập nhập đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Việc triển khai cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói chung. Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu đã nghiên cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính qua mạng internet, thuận lợi cho việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính.
Trong thực hiện CCHH, Sở TN&MT còn một số khó khăn: Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính chưa được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; số lượng thủ tục hành chính nhiều, thường xuyên thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung dẫn đến công tác nắm bắt, cập nhập nội dung TTHC còn mất nhiều thời gian; thời gian thực hiện thủ tục hành chính ngày càng rút ngắn theo chủ trương đơn giản hóa, tuy nhiên biên chế tại các phòng chuyên môn trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính ngày ít đi do tinh giản biên chế. Dẫn đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính đôi khi còn chưa kịp thời, đúng thời hạn.
IMG 1695
 
Đồng chí Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh -
Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc
Phát biểu kết luận buổi giám sát. Đồng chí Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và đồng ý với báo cáo cũng như các giải pháp tháo gỡ, kiến nghị, đề xuất của Sở TN&MT. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục làm tốt công tác CCHH và thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; ưu tiên b trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác cải cách hành chính, nhất là đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
2. Thường xuyên rà soát, cập nhật, công b kịp thời, đầy đủ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý. Xây dựng bộ phận một cửa các cấp theo quy định chung của tỉnh về CCHC, phải khắc phục ngay những khó khăn tồn tại trong triển khai thực hiện công tác CCHC, việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử từ Sở TN&MT đến xã phải đảm bảo cả tỉnh chỉ sử dụng duy nhất một phần mềm trong giải quyết TTHC.
3. Rà soát, xắp xếp lại cơ cấu đội ngũ CC, VC, người lao động, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, CC, VC yếu kém trình độ chuyện môn, phẩm chất đạo đức, lối sống vi phạm gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của tỉnh.
4. Quy hoạch triệt để, hợp lý mạng lưới của ngành, đánh giá các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ.
5. Kịp thời cập nhật khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0. Triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia theo từng lĩnh vực quản lý, triển khai các phần mềm quản lý hồ sơ hành chính điện tử, thực hiện đồng bộ các giải pháp để cho người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện nộp hồ sơ khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí thực hiện TTHC.
6. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện CCTTHC, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện công vụ, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, Ban Ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện TTHC đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
7. Tập trung nghiên cứu Thông báo số 5027/TB-VPUBND ngày 28/07/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình phối hợp với Sở nội vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến ngành để đạt kết quả trong thời gian tới.

Đinh Sơn Lư

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction