Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 90

Tuần này 110

Tháng này 20

Tất cả 152248

Ngày 15/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (TN&MT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tài nguyên và môi trường, công tác thi đua khen thưởng và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở TN&MT; đại diện Lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.
Trong 6 tháng đầu năm, Sở TN&MT luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Cụm thi đua số III - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật; Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở luôn quan tâm và tạo điều kiện để các phòng chuyên môn hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản trên từng lĩnh vực công tác để phát động các phong trào có nội dung phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, nên việc phấn đấu, thực hiện đã thu được kết quả tốt. Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành phát huy tinh thần tự lực cùng nhau đoàn kết khắc phục những khó khăn; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.
Về công tác chuyên môn: Sở đã làm tốt việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Công tác Quản lý đất đai đã hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề xuất bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đến hết năm 2020; lập danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thực hiện thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua; Tổ chức triển khai công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, phấn đấu hoàn thành đảm bảo thời gian. Kiểm tra nghiệm thu công đoạn và chỉ đạo, đôn đốc giải quyết vướng mắc trong quá trình thục hiện dụ án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Thủy.
Công tác khoáng sản: Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện hoạt động trong lĩnh vục khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật Khoáng sản; phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát công tác hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hướng dẫn, lập thủ tục, thấm định cho các tổ chức, cá nhân có đề nghị tham gia hoạt động khoáng sản.
Công tác môi trường: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 23 dự án. Tham mưu UBND tỉnh: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 15 dự án; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 01 dự án; thành lập đoàn kiểm fra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với 01 dự án. Kiểm tra, tiến hành kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm đối với 10 dự án; Thẩm định, trả kết quả hồ sơ Đăng ký CNT CTNH cho 02 đơn vị để chỉnh sửa, bổ sung; thông báo chấp thuận nội dung đăng ký Chủ nguồn thải CTNH cho 01 đơn vị. Hướng dẫn thực hiện quản lý chất thải rán sinh hoạt cho Công ty Truyền tải điện I; Trả lời nội dung đề nghị của Công ty TNHH SEYOUNG INC về việc xét duyệt phương án xử lý tiêu hủy phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất.
Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã tiếp 10 lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của Sở TN&MT phản ánh và tư vấn pháp luật về lĩnh vực TN&MT. Tiếp nhận và xử lý 29 đơn thư kiến nghị, phản ánh, đề nghị của công dân; Tham gia giải quyết vụ án hành chính 12 vụ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 75.000.000 đồng của 01 tổ chức vi phạm.
Công tác trích đo, trích lục, cấp tin, biên tập, chỉnh lý biến động, đăng ký giao dịch đảm bảo, in GCNQSD đất tiếp tục được thực hiện nghiêm chỉnh đảm bảo quy định về thời gian giải quyết hồ sơ.
Quản lý trang Website của Sở; trang Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; viết, thu thập, tổng hợp, trình duyệt và đăng tải lên Website của Sở với số lượng cụ thể như sau: 17 bài viết; 56 văn bản (889 trang); 138 tin đăng lại; 56 ảnh.
Công tác khai thác phát triển quỹ đất: Tổ chức quản lý tốt 39 khu đất được ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm quản lý với tổng diện tích là: 559.146,0 m2 các loại tại các huyện, thành phố. Thực hiện nhiệm vụ Giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng nhau tháo gỡ. Đồng thời lãnh đạo Sở TN&MT ghi nhận những nội dung vướng mắc cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc và đưa ra các phương án giải quyết, tháo gỡ.
 IMG 1581
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của công chức các phòng chuyên môn trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của ngành. Trong 6 tháng cuối năm đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT. Cụ thể thực hiện tốt các nội dung sau:
- Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, định giá đất...
- Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi, vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, môi trường; đề xuất các biện pháp xử lý khi phát hiện sai phạm.
- Giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những khiếu kiện về đất đai, phản ánh về ô nhiễm môi trường...
- Giao Văn phòng đăng ký đất đai tham mưu cho Sở TN&MT về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác cấp quyền sử dụng đất.

Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction