Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 14

Hôm qua 73

Tuần này 255

Tháng này 2047

Tất cả 150082

 Ngày 24/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Thu - TUV- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đoàn công tác Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự có mặt của 104 đảng viên và các quần chúng ưu tú.
IMG 0793
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã nghe Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; tập thể Đảng ủy đoàn kết thống nhất, đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt Điều lệ Đảng và nhiệm vụ. Đảng bộ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác: chính trị, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối họp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy, quản lý của chính quyền các cấp và cụ thể hóa các quy định của pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý về TN&MT. Đồng thời, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những cơ bản những khuyết điểm về công tác quản lý đất đai, công tác TN&MT tạo được niềm tin cho các Cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Công tác xây dựng Đảng: Đã kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV. Chất lượng sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt chi bộ dược quan tâm. Tinh thần trách nhiệm của Cấp ủy viên nhất là người đứng đầu Cấp ủy được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được quán triệt và thực hiện nghiêm túc đà tạo không khí cởi mở, chân tình trong sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nhiều vấn đề cụ thể thiết thực được đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ; trình lý luận chính trị, công tác phát triển đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện: Trong nhiệm kỳ đã cử nhiều lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhàm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dược giao. Cử 38 lượt đảng viên đi học lý luận chính trị; cử 49 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng. Trong nhiệm kỳ dã kết nạp 37 quân chúng vào Đảng đạt 308% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).
Công tác kiếm tra, giám sát: Đã được quan tâm, coi trọng. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đã xây dựng, ban hành Chương trinh kiêm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả.
Công tác Dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Được quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ, nội dung, phương thức, hoạt động của các đoàn thể ngày càng đổi mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII "về tăng cường xây dụng chỉnh đốn Đảng" và Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"của Bộ Chính trị có chuyển biến tích cực: Đã phát huy tốt vai trò, sức mạnh của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Hàng năm tỷ lệ đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đều ở mức cao. Những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở TN&MT trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, tạo tiền đề để Đảng bộ tiếp tục phát triến trong những năm tới, góp phần xứng đáng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, và thành tích chung của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
IMG 0841
Đ/c Đoàn Văn Thu - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Thu - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Đảng bộ Sở TN&MT đã trong 5 năm qua. Nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu Đảng bộ Sở lưu ý thêm một số vấn đề sau:
Một là, kịp thời quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trên tinh thần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Cấp ủy để kiểm điểm sâu sắc và đề ra các biện pháp khắc phục: “Tình trạng thờ ơ, vô cảm của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước các chủ trương; dự án của nhà đầu tư và của nhân dân, ảnh hưởng đến xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu tại Thông báo Kết luận số 169-TB/K.L, ngày 07/5/2020 đối với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình.
Hai là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo chuyển biến rõ rệt và ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Ba là, phát huy dân chủ, chăm lo xây dựng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị; đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng sáng tạo, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉnh trị của Đảng bộ.
Trên cơ sở tiếp thu, đồng chí Nguyễn Trần Anh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở TN&MT thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới bổ sung ý kiến, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Thu - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ, nhất là những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 09 đông chí, là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Đảng bộ Sở TN&MT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025
IMG 1045
Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Báo cáo Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất theo quy định của điều lệ đảng, kết quả như sau:
- Bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Khắc Long - Chi cục Trưởng Chi cục BVMT - UVBTV Đảng bộ Sở TN&MT khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng gồm 05 đồng chí, đồng chí Trần đức thắng – Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
          Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu ra danh sách đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 04 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết.

Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction