Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 69

Hôm qua 110

Tuần này 179

Tháng này 2001

Tất cả 157607

Ngày 25/03/2020, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Trần Đức Thắng - Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT; cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Trung tâm Phát triển quỹ đất.
IMG 0401
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ và lãnh đạo Sở TN&MT. Đảng viên trong Chi bộ được đào tạo cơ bản có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; các đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc. Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị đoàn kết thống nhất. Bên cạnh những thuận lợi Chi bộ còn gặp một số khó khăn: Đơn vị hoạt động trên lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trong việc giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất, trong khi đó đội ngũ cán bộ còn chưa đủ theo đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, nên trong quá trình Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn... Song, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất đã đoàn kết, phấn đấu phát huy vai trò lãnh chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
IMG 0421
Đ/c Trần Đức Thắng - TVĐU - Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đức Thắng - Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. đồng thời có ý kiến chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ mới: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tương, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong việc chấp hàng chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần học hỏi, năng lực và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ, trong cơ quan, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; cần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời phổ biến và triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về chất lượng…
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Bí thư Chi bộ khóa mới. Đồng chí Quách Tài Quỳnh là  người có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
IMG 0428
 
Đ/c Trần Đức Thắng - TVĐU - Phó Giám đốc Sở TN&MT
Chúc mừng Bí thư Chi bộ TTPTQĐ khóa Mới
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction