Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 112

Tuần này 438

Tháng này 1632

Tất cả 149667

Chiều ngày 23/03/2020, Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); cùng toàn thể đảng viên của Chi cục Quản lý đất đai.
IMG 0239
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và lãnh đạo Sở; các đồng chí đảng trong chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức đoàn kết, thống nhất… Bên cạnh những mặt thuận lợi Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai còn gặp một số khó khăn như: Do đặc điểm nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến nhiều đối tượng, chính sách về TN&MT có nhiều thay đổi, một số nội dung còn chưa đồng bộ, thống nhất dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị còn có đôi lúc chưa chỉ đạo thực hiện kịp thời. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai đã nỗ lực vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
IMG 0270
Đ/c Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Chi uỷ khoá mới cần tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; cần đổi mới tư duy lãnh đạo trong chỉ đạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng, vi phạm kỷ luật lao động, nội quy quy chế cơ quan; tăng cường phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tính chiến đấu của đảng viên trong chi bộ; Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; quán triệt, triển khai kịp thời và chất lượng các Nghị quyết, Chỉ thị... của đảng.
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy khóa mới, gồm 03 đồng chí: Phạm Thị Mơ - Bí thư, Phạm Minh Dân - Phó Bí thư; Lưu Thị Hải Yến - Ủy viên là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 IMG 20200324 1115264
Đ/c Đinh Văn Hòa - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
chúc mừng Chi ủy khóa mới
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ Chi cục Quản lý đất đai nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction