Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 0

Hôm qua 52

Tuần này 367

Tháng này 2159

Tất cả 150194

        Chiều ngày 19/3, đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2020. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình.
IMG 0169
Toàn cảnh buổi làm việc
        Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2020. Từ những tháng đầu năm, Sở TN&MT đã đôn đốc thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đã hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua bổ sung danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ. Báo cáo UBND tỉnh đề xuất giải quyết các vướng mắc về bồi thường GPMB; phương án hỗ trợ tái định cư, định giá đất. Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật Khoáng sản; phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên qua thực hiện kiểm tra, giám sát công tác hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy Chỉ thị về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Trong quý đã tiếp 06 lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của Sở TN&MT phản ánh và tư vấn pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Tiếp nhận và xử lý 19 đơn kiến nghị, phản ánh, đề nghị của công dân; tham gia giải quyết 11 vụ án hành chính. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 75 triệu đồng của 01 tổ chức vi phạm. Tuy nhiên, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn chậm. Tình trạng hồ sơ địa chính để phục vụ cho công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận trước đây ở một số huyện còn thiếu độ tin cậy dẫn đến công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận còn gặp khó khăn. Công tác bồi thường GPMB còn chậm. Công tác quản lý tài nguyên nước đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa bố trí kinh phí nên chưa được triển khai…..
Về kiến nghị và đề xuất: Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; bố trí nguồn ngân sách từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản để bảo vệ khoáng sản... Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện công tác GPMB các dự án thu tiền SDĐ, đấu giá QSDĐ năm 2020 theo đúng tiến độ được UBND tỉnh giao.
        Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
IMG 0216
Đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc
        Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Sở TN&MT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất đai. Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án có thu tiền sử dụng đất; hướng dẫn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án giá đất cụ thể; phối hợp với các cơ quan như Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính tiền đối với các dự án nhà ở thương mại, đấu giá quyền sử dụng đất để thu NSNN đạt 1.730 tỷ đồng. xem xét thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt về môi trường các dự án đầu tư mới; xem xét, thẩm định xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định; đôn đốc các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện việc lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và thực hiện việc ký quỹ theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt vấn đề quan trắc môi trường; xử lý nghiêm những đơn vị không chấp hành nghiêm pháp luật về môi trường. liên quan đến 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt, nhất là chỉ tiêu thu NSNN, Chủ tịch yêu cầu ngành hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất các dự án chậm thực hiện. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở, Ban, Ngành, UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, giao các sở, ngành phối hợp giải quyết./.
Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction