Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 34

Hôm qua 52

Tuần này 401

Tháng này 2193

Tất cả 150228

Ngày 11/3/2020, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trần AnhPhó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT; đại diện Ban chấp hành Chi đoàn Sở, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.
dd
Đồng chí Kim Ngọc Toàn – Giám đốc TTQTMT khai mạc Đại hội
Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ quan; đội ngũ đảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao; đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, Chi bộ đã  triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và nhiệm vụ chuyên môn hàng năm… Bên cạnh những mặt thuận lợi Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường còn gặp một số khó khăn như: chính sách về môi trường có nhiều thay đổi, một số nội dung còn chưa đồng bộ thống nhất dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị còn có đôi lúc chưa chỉ đạo thực hiện kịp thời. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
cc
Đ/c Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội đồng chí yêu cầu: Đảng viên trong Chi bộ sáng suốt lựa chọn ra đồng chí tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn để bầu Bí thư nhiệm kỳ mới nhằm định hướng đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạọ và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ mới; sớm hoàn thiện báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội; tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ…Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị; nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm đến công tác phát triển đảng, phân công, giao nhiệm vụ các đồng chí đảng viên chịu trách nhiệm giúp đỡ, kèm cặp các đồng chí quần chúng ưu tú để định hướng phấn đấu vào Đảng; Chi bộ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể, công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho người lao động…
       Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Bí thư Chi bộ khóa mới, đồng Kim Ngọc Toàn là người có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường  thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022
bb
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - PBT đảng ủy - PGĐ Sở TN&MT chúc mừng
Đồng chí Kim Ngọc Toàn - Bí thư Chi bộ TTQTTN&MT nhiệm kỳ 2020 – 2022
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction