Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 68

Hôm qua 110

Tuần này 178

Tháng này 2000

Tất cả 157606

Ngày 30/12/2019, Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2019 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Trần Đạo Hạnh – Chánh Văn phòng Sở; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở; đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố; Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh … cùng toàn thể công chức của Chi cục Bảo vệ môi trường.
IMG 8869
Đ/c Nguyễn Khắc Long -  Chi cục Trưởng Chi cục BVMT khai mạc Hội nghị
Trong năm qua, Chi cục Bảo vệ môi trường làm tốt công tác tham mưu cho Sở TN&MT trình UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực môi trường; đã giải quyết xong 93 hồ sơ , thủ tục hành chính trong tổng số 123 hồ sơ tiếp nhận.
Công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường: Tham mưu cho Sở xem xét, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường cho 47 dự án; tham mưu cho Sở xem xét hồ sơ, xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho 21 dự án.
Công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải: Giải quyết một số vụ việc chất thải bị bỏ lại trên địa bàn xã Nhuận Trạch, xã Tân Vinh, xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn; xã Lạc Hưng, huyện Yên Thuỷ; Báo cáo Tổng cục Môi trường, UBND tỉnh công tác Bảo vệ môi trường năm 2018; Tổng hợp báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT; Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia và quản lý chất lượng không khí đến năm 2020 định hướng 2025; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Long tại Hòa Bình; Báo cáo công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình triển khai đề án Sông Nhuệ, Đáy năm 2019; Ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động đảm bảo yêu cầu kiểm soát chất lượng hệ thống đối với các trạm quan trắc tự động, liên tục; Trả lời đề nghị của Công ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng về nội dung lắp đặt trạm tiếp nhận tự động; Tờ trình đề nghị phê duyệt kinh phí quan trắc môi trường không khí các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Yêu cầu Công ty TNHH Hapaco Đông Bắc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Bộ TN&MT và các sở, ngành có liên quan xử lý vụ đổ trộm chất thải trên địa bàn xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn làm ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp cho nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, phối hợp với Sở TN&MT TP Hà Nội và các sở, ngành có liên quan giải quyết việc đốt chất thải điện tử trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Cao Dương, huyện Lương Sơn với xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức – Hà Nội. Đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2018-2019; Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2018 được: 571.025.204 đồng. xử lý có 01 cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra môi trường theo ý kiến cử tri tại 06 cơ sở; Kiểm tra theo phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đối với 07 cơ sở; Kiểm tra công tác xả thải đối với các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Mông Hóa theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Kiểm tra, xác minh về tình hình môi trường (nguồn nước) tại khu vực suối Đồng Quèn, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 9 cơ sở; qua quá trình kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đã đề xuất Thanh tra Sở tiến hành xử phạt 06 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường với tổng số tiền xử phạt: 136.500.000 đồng.
Trong tham luận Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị và các công chức Chi cục Bảo vệ môi trường đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại cũng như đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của tập thể Chi cục Bảo vệ môi trường .
IMG 8927
Đ/c Nguyễn trần Anh -  Phó Giám đốc Sở TN&MT 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn trần Anh -  Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi cục Bảo vệ môi trường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Sở xử lý theo thẩm quyền; tiếp tục tham mưu cho giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật….
Năm qua, với những thành tích đã đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường được Giám đốc Sở TN&MT công nhận các danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 04 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 14 cá nhân.
 IMG 8946
Đ/c Nguyễn trần Anh -  Phó Giám đốc Sở TN&MT
trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”cho 03 tập thể
IMG 8951
Đ/c Nguyễn trần Anh -  Phó Giám đốc Sở TN&MT
trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 đồng chí
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction