Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 74

Hôm qua 106

Tuần này 396

Tháng này 1248

Tất cả 147186

Ngày 26/12/2019, Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2019 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Trần Đạo Hạnh – Chánh Văn phòng Sở và toàn thể công nhân viên, người lao động của Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT.
IMG 8735
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm qua, Về thuận lợi Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT luôn được sự quan tâm và lãnh chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, sự phối kết hợp và tạo điều kiện của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, nội bộ đơn vị đoàn kết, cán bộ công nhân viên và người lao động đơn vị hăng hái nhiệt tình trong công tác. Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn trong công việc, song tập thể Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT đã hoàn thành các nhiệm được giao và đạt được những kết quả cơ bản sau: Đến nay về cơ bản đơn vị đã hoàn thành công tác kê khai quy chủ, lập hồ sơ đất đai cho các hộ gia đình cá nhân 03 xã Hạ Bì, Trung Bì, Nam Thượng với khối lượng 10.633 hồ sơ; hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 03 xã của huyện Yên Thủy đúng tiến độ của Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra; hoàn thành công tác báo cáo thống kê đánh giá các chỉ tiêu về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình năm 2019; hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng một số công trình đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT còn gặp một số khó khăn như: Hầu hết các công trình đơn vị thực hiện được thanh toán kinh phí vào cuối năm, một số công trình lớn trọng điểm chưa được thanh toán hoặc mới chỉ tạm ứng. Vì vậy, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc ứng tiền nhân công và mua sắm đầu tư trang thiết bị tái sản xuất, đời sống thu nhập của người lao động chưa được nâng cao.
Năm 2020, Trung tâm Kỹ Thuật TN&MTcó một số kiến nghị, đề xuất như: Đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm hơn nữa, nhất là về vấn đề việc làm, để đơn vị Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT ngày một phát triển; trụ sở làm việc hiện nay của đơn vị đang được Sở giao ở tạm tại tòa nhà Trung tâm Quan trắc môi trường, để có chỗ làm việc ổn định, Trung tâm đề nghị lãnh đạo Sở xem xét bố trí và giao cho Trung tâm khu nhà làm việc chính thức để đơn vị sắp xếp, đầu tư mua sắp trang thiết bị phục vụ công tác ổn định.
IMG 8773
Đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT. Đồng thời chia sẻ những khó khăn hiện nay với Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra, đồng chí đề nghị Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT thực hiện các nhiệm vụ sau: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong việc phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tham gia các lớp tập huấn phần mềm chuyên ngành, các buổi trao đổi, thảo luận về chuyên môn để tích luỹ và học hỏi thêm kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nội dung công việc của tổ, nhóm được phân công phụ trách để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.
Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT được Giám đốc Sở TN&MT công nhận các danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT, phòng Tổng hợp - Tổ chức - Hành chính, phòng Kỹ thuật; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 20 cá nhân.
IMG 8783
Đ/c Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT
trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 03 đồng chí
IMG 8787
Đ/c Trần Đạo Hạnh - Chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở TN&MT
trao tặng danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc” cho tập thể
IMG 8794
Đ/c Trần Đạo Hạnh - Chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở TN&MT
trao tặng danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” cho 06 đồng chí

Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction